Workshops

Werk je met doelgroep Kinderen & Jongeren & wil je groepstrainingen geven? In september staan er 4 boeiende workshops op het programma!

Algemene praktische informatie

Doelgroep

De modules zijn bedoeld voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

  • Cursisten voor het getuigschrift Eerstelijnspsychologische Zorg dienen na het volgen van een module een toepassing te maken in de praktijk en deze in te dienen via het portfolio. Bedoeling hierin is dat ze laten zien dat er een goede integratie is tussen de workshops en de praktijk. Zij krijgen voorrang om zich in te schrijven voor nieuw geplande modules.
  • Andere geïnteresseerde klinisch psychologen of orthopedagogen kunnen de losse modules ook volgen zonder zich in te schrijven voor het getuigschrift PEV ELP. Het aantal cursisten per module is wel beperkt. Volgde je een module & wens je daarna alsnog aan te melden voor de Permanente Vorming? Dat kan ook!

Duur vorming & praktische organisatie

Elke module bestaat uit vier lesdagen, voornamelijk op maandagen van 9u30 tot 16u30. Een lesdag bestaat uit zes uren. Een module bestaat uit 24 contacturen. Er is een middagpauze voorzien van één uur waarin deelnemers eigen lunch kunnen nuttigen.

Eén of twee lesdagen gaan online door, de andere live op locatie in een stad in Vlaanderen, op wandelafstand van een station.

Inhoudelijk & docenten

Elke module vormt één geheel rond een bepaald thema of methodiek. De modules zijn telkens praktisch toepasbaar. Eventueel theoretische achtergrond/literatuur wordt – in de mate van het mogelijke – op voorhand bezorgd. Tijdens de modules oefenen we interactief met praktische tools naar de praktijk.

De docenten hebben veel klinische ervaring en hebben hun eigen specifieke expertise in de ELP. Ze zijn samen met onze wetenschappelijke raad geselecteerd.

Einde vorming & Kwaliteit

Op het einde van de 4-daagse vorming wordt een attest afgeleverd onder de voorwaarde dat de deelnemer aanwezig was op alle lesdagen. Als de cursist een lesdag of workshop binnen een module mist door ziekte of overmacht, dan wordt met de organisatie bekeken of die later kan ingehaald worden, of er een vervangopdracht kan gemaakt worden.

Na afloop van een module krijgt de deelnemer een evaluatieformulier om op die manier feedback te geven aan de organisatie over de module. Hiermee kan de organisatie gericht aan de slag om bij te sturen en eventuele aanpassingen te doen in het curriculum.

Inschrijven

Vanaf het moment dat u de bestelling doet, bent u ingeschreven. Betaling kan vervolgens via bancontact, overschrijving of KMO-portefeuille. Indien u wil inschrijven via KMO portefeuille, kan u hier meer info en instructies vinden.

Er kan niet per lesdag/workshop betaald worden. Inschrijven kan enkel voor de volledige module. In de prijs is inbegrepen: lessen zelf, nodige didactische materiaal, koffie, thee en water.

Bijkomende informatie

  • Als er onvoldoende deelnemers zijn, zal de module uitgesteld worden. Cursisten worden hierover geïnformeerd ten laatste vier weken op voorhand.
  • Indien een module volzet is, kan u zich opgeven als reserve op de wachtlijst. Als een module nog niet gepland is, of u kan niet op de voorgeschreven data, kan u zich opgegeven als geïnteresseerde. Hiermee wordt rekening gehouden bij het plannen van nieuwe modules.
  • Modules worden steeds opnieuw ingepland naargelang inschrijvingen/geïnteresseerden.