KMO Portefeuille

Wat is KMO-portefeuille en hoe aanvragen?

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleidingen en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor activiteiten bij de ELP Academie waarvoor je inschrijft gebruik je het erkenningsnummer (DV.O245765) .
Ben je dus zelfstandige (ook in bijberoep) of behoor je tot een KMO, dan kan tot 30% van de opleiding of workshop gesubsidieerd worden door het systeem van KMO-portefeuille.

Hou rekening met volgende voorwaarden:
• Je kan slechts 1 subsidieaanvraag doen per inschrijving of overeenkomst
• Project voor subsidieaanvraag moet afgerond zijn in jaar na subsidieaanvraag op 31/12
• Enkel voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestiging, gelegen in het Vlaams Gewest. De deelnemer moet verbonden zijn aan de onderneming die de subsidie aanvraagt (werknemer, zaakvoerder…)
• Doe bij inschrijving zo snel mogelijk je aanvraag voor de KMO-portefeuille en uiterlijk twee weken na je inschrijving op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, www.vlaio.be
• Het volgen van de opleiding moet leiden tot een beter functioneren van de deelnemer binnen zijn/haar job en de verbetering van het bedrijf staat centraal
• Indien het inschrijvingsgeld minder dan 100 euro bedraagt is KMO subsidie niet mogelijk
• De deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie en orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers

Hoe aanvragen?
1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website www.elp-academie.be. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de ELP academie met de factuur toegevoegd als bijlage.
• BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de kmo-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de ELP Academie.

3. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be zo snel mogelijk en uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de ELP Academie voor de activiteiten is (DV.O245765)

4. De startdatum van de activiteit is de volgende :
• bij een module : de datum van de eerste workshop
• bij supervisie : de datum van de eerste blok supervisie
• bij een studiedag/vorming : de datum van deze vorming zelf
• bij een mentortraject : de datum van het eerste mentorgesprek
• bij een incompany training : de eerste dag van de training/supervisie

5. De prijs is inclusief lessen zelf, didactisch materiaal, koffie, thee en water. Er is een middagpauze voorzien waarin je je eigen lunch kan nuttigen.

6. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de opleidingsprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo. Er is geen rechtstreekse betaling van BTW nodig aan ELP Academie, omdat de vzw vrijgesteld is van BTW volgens art 44.

7. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw kmo-portefeuille.

8. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de kmo-portefeuille zit.
BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het factuurnummer van de factuur die je ontving van de ELP Academie.