Kalender

Hieronder de planning van de modules ELP voor 2022-2023. Een aantal modules werden concreet gepland met data en locaties. De andere modules worden komende maanden gepland! Door op de code te klikken kan u meer info krijgen in inschrijven.

Code Naam Data locaties
MOD01B.01 Inleiding ELP 17/10/2022 Antwerpen
Beide doelgroepen 24/10/2022 Online
7/11/2022 Online
14/11/2022 Antwerpen
MOD01B.02 Inleiding ELP 7/11/2022 Gent
Beide doelgroepen 14/11/2022 Online
28/11/2022 Gent
5/12/2022 Online
MOD02B.01 Casusconceptualisatie 12/12/2022 Online
Beide doelgroepen 19/12/2022 Brussel
9/01/2023 Brussel
24/04/2023 Brussel
MOD02V.01 Casusconceptualisatie 9/01/2023 Online
Volwassenen 16/01/2023 Leuven
30/01/2023 Leuven
8/05/2021 Leuven
MOD02K.01 Casusconceptualisatie 23/01/2023 Online
Kinderen en jongeren 30/01/2023 Gent
6/02/2023 Gent
15/05/2021 Gent
MOD03B.01 Psycho-educatie, groepen, blended 13/02/2023 online
Beide doelgroepen 20/02/2023 Antwerpen
27/02/2023 Online
6/03/2023 Antwerpen
MOD03B.02 Psycho-educatie, groepen, blended 22/05/2023 Online
Beide doelgroepen 5/06/2023 Gent
12/06/2023 Online
26/06/2023 Gent
MOD04B.01 Gespreksvaardigheden, relatie en motivatie 13/03/2023 Brussel
Beide 20/03/2023 online
27/03/2023 Brussel
17/04/2023 Online
MOD04B.02 Gespreksvaardigheden, relatie en motivatie 4/09/2023 Leuven
Beide 11/09/2023 online
18/09/2023 Leuven
25/09/2023 online
MOD05V.01 Werken met het systeem en de context 15/05/2023 online of brussel
Volwassenen 22/05/2023
5/06/2023
12/06/2023
MOD05K.01 Werken met het systeem en de context 8/05/2023 online of leuven
Kinderen en jongeren 22/05/2023
5/06/2023
12/06/2023
MOD06V.01 Generalistische interventies op vlak van klachten
Volwassenen
MOD06K.01 Generalitistische interventies op vlak van problemen
Kinderen en jongeren
MOD07V.01 Generalistische interventies op vlak van persoonlijke stijl en coping
Volwassenen
MOD07K.01 Generalistische interventies op vlak van persoonlijke stijl en coping
Kinderen en jongeren
MOD08B.01 Omgaan met bepaalde omstandigheden en stressoren
Beide doelgroepen
MOD09K.01 Werken met ouders in de eerste lijn
Kinderen en jongeren
MOD10B.01 Oplossingsgericht werken en positieve psychologie
Beide doelgroepen
MOD11B.01 Werken met specifieke groepen : kansarmoede, vluchtelingen, cultuursensitief werken
Beide doelgroepen
MOD12B.01 Lichamelijke problemen en lichaamsgericht werken
Beide doelgroepen
MOD13B.01 Impulscontroleproblemen
Beide doelgroepen
MOD14B.01 (Faal)angst en stemming
Beide doelgroepen
MOD15B.01 Seksualiteit en gender
Beide doelgroepen
MOD16V.01 Crisis en persoonlijkheidsproblemen in de eerste lijn
Volwassenen
MOD16K.01 Crisissituaties bij kinderen en jongeren in de eerste lijn
Kinderen en jongeren
MOD17V.01 Werken met ouderen in de eerste lijn
Volwassenen