Wil je effectieve eerstelijnspsychologische zorg bieden

binnen een beperkt aantal sessies?

Ben je aangesloten bij de conventie of wil je als klinisch psycholoog, orthopedagoog of eerstelijnswerker nog preventiever, kortdurender en dichterbij de mensen die het nodig hebben werken maar:

 • Vind je dat kortdurend en doelgericht werken de therapeutische relatie in de weg staat?
 • Vind je de vooropgestelde aantal sessies onvoldoende om een traject goed af te ronden?
 • Vind je het onethisch om te bepalen welke cliënten in aanmerking komen en welke te ontzeggen?
 • Vind je het moeilijk dat de switch gemaakt wordt naar meer gemeenschapsgericht en vindplaats gericht werken?
 • Lukt het jou niet om kwetsbare doelgroepen te bereiken of terug af te ronden?
 • Wil je groepen geven maar weet je niet hoe hieraan te beginnen?
 • Vind je het moeilijk om de context te betrekken binnen een kortdurend traject?
 • Versterk je ELP competenties!
 • Webinars en literatuur voor iedereen
 • Workshops online en live indien RIZIV nummer
 • Meer dan 100 uur vorming gratis beschikbaar
 • Kies de thema’s en volg op eigen tempo
 • Met attesten voor portfolio
 • Verspreid over najaar 2024

Wil je jouw visie op eerstelijnsdenken en de bijhorende skills en competenties versterken om zo niet alleen je cliënten tevreden te maken maar ook zelf een voldaan gevoel over te houden aan het werken binnen de conventie en de eerstelijn?

Wij leren jou:

 • De mensen voor wie deze conventie bedoeld is includeren
 • Keuzes en verantwoordelijkheid aan je cliënt en zijn context te geven over het te volgen traject
 • Snel en doelgericht aan de slag gaan samen met je cliënt
 • Je cliënt zelf al eerste stappen te laten zetten door inzicht en psycho-educatie te geven
 • De psychologische noden in je regio te detecteren en daarop in te spelen voor het brede publiek
 • Concreet aan de slag gaan met bepaalde doelgroepen zoals mensen met migratie achtergrond, ouderen, transitieleeftijd, jongere kinderen enz.

Samen met de FOD volksgezondheid en het RIZIV bieden we gratis literatuur, webinars en workshops aan rond 17 relevante thema’s in de eerste lijn.

Ben je reeds overtuigd van het eerstelijnswerken en de Public Mental Health visie en wil je jouw ELP-competenties nog meer verdiepen of verspreiden, dan is de module casusconceptualisatie of train de trainer voor intervisoren zeker iets voor jou!