Supervisies

 • De supervisie wordt gegeven door erkende supervisoren door de ELP academie. Info over de supervisor en diens ervaring kan je lezen door op hun naam te klikken (als de supervisiemomenten online staan).
 • Een blok supervisie bestaat uit 8 uren supervisie, verdeeld over twee keer vier uren en over maximum drie maanden.
 • Blokken supervisie worden op verschillende momenten in de week gepland afhankelijk van de agenda van de supervisor. De cursist kan kiezen op basis van beschikbaarheid van dagen en regio, supervisor en doelgroep/thema (indien van toepassing).
 • Sommige supervisies richten zich specifiek op volwassenen (V) of kinderen en jongeren (K). Andere modules richten zich op beide doelgroepen (B). Dit wordt telkens vermeld bij de blok supervisie.
 • De meeste supervisies gaan algemeen over casuïstiek binnen ELP, sommige supervisies worden georganiseerd rond een bepaald thema (bv werken met groepen, indicatiestelling, de P van de hulpverlener, enz)
 • Min 4 en max 5 supervisanten kunnen zich inschrijven voor een blok supervisie. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een supervisieblok, worden de supervisanten vier weken op voorhand geïnformeerd en wordt gekeken om de supervisie uit te stellen tot er voldoende supervisanten aanwezig zijn.
 • Kostprijs is 250 euro voor een blok supervisie. Bij inschrijving voor een blok supervisie, engageert de supervisant zich om aan de volledige 8 uren deel te nemen. Bij ziekte of overmacht dient men contact op te nemen met de organisatie en kan bekeken worden wanneer dit wordt ingehaald (mits er ergens ruimte is). Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling.
 • Bij ziekte/overmacht van de supervisor zullen we in samenspraak met de supervisanten kijken om een nieuwe datum te plannen.
 • Na afloop van de supervisie wordt een evaluatieformulier verstuurd naar de supervisanten en supervisor.
 • Eventuele externe supervisie bij een erkend ELP supervisor (bv door de netwerken GG) kan mogelijks in aanmerking komen voor vermindering van het verplicht aantal uren supervisie voor de permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg. Dit kan met de mentor besproken worden. Belangrijk is wel dat er attesten van deelname zijn.
 • De supervisant kan geen supervisie volgen bij de eigen mentor.

De eerste supervisies worden gepland vanaf december 2022/januari 2023.

Prijs: 250€

Blokken supervisie beschikbaar vanaf november!