Wie zijn we?

VZW ELP Academie staat in voor kwalitatieve vorming met betrekking tot Eerstelijnspsychologische Zorg. Ze biedt opleidingen en supervisies en organiseert vanaf 2022 ook de Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg met een universitair getuigschrift tot gevolg.

VZW ELP Academie ontstond vanuit de interuniversitaire permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg. Deze tweejarige opleiding met getuigschrift startte in 2016 aan de KULeuven, in 2018 aan de VUB en in 2020 aan de Ugent.

De vzw ELP Academie staat in voor de hervorming van deze opleiding tot een modulair systeem en de uitvoering hiervan. Daarnaast zijn de modules ook vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.

De coördinatie en het dagelijks bestuur gebeuren door Tine Daeseleire en Nathalie Haeck.

Zij krijgen hierbij inhoudelijk ondersteuning door Els Heene  en Eveline Bockhodt, de kerngroep.

Gegevens vzw ELP Academie :

KBO nummer : 0461.095.636

BTW nummer : vrij van btw

Vestigingsadres : Cuperusstraat 24, 2018 Antwerpen

telefoonnummer : 0475 975 458 of 0473 87 16 69

e-mailadres : info@elp-academie.be

De vzw wordt geleid door een Raad van bestuur en kwalitatief bewaakt door een Wetenschappelijke Raad.

De raad van bestuur van de vzw bestaat uit :

VAN BROECK Nady

VERCAMMEN Dieter

KAESEMANS Gorik

BLANQUART Koen

De Wetenschappelijke raad zal toezien op de kwaliteit van de vorming en bestaat uit afgevaardigden van volgende instanties: KULeuven, Lucas, UGent, VUB & VVKP.

De opleiding maakt deel uit van het vormingsaanbod van :

DUNANT Academie (UGent)

PPW Continuo (KULeuven)

Levenslang Leren (VUB)