1 + 1 = 3. ELP in context.

Doelgroep Kinderen & Jongeren

Ook binnen de eerstelijnsGGZ is het belangrijk om rekening te houden met de context van de cliënt die zich aanmeldt of aangemeld wordt! De context speelt vaak namelijk een heel cruciale rol binnen het leven van deze cliënt, zowel bij kinderen, jongeren maar ook bij volwassenen.

In deze module gaan we concreet oefenen: hoe pakken we dit aan in de eerste lijn? Hoe gaan we die context zo goed mogelijk betrekken en benutten?

Deze module wordt opgesplitst naar volwassenen en kinderen/jongeren omwille van de verschillen in de context. Bij beide doelgroepen wordt geoefend in systeemgericht werken in de eerste lijn. Bij kinderen en jongeren is er eveneens aandacht voor werken met gescheiden ouders en het betrekken van de schoolomgevingen. (werken met ouders komt in een andere module nog uitgebreider aan bod)

Lesgevers* kinderen en jongeren : Saartje Ieven, Henk Weymeis, Vanessa Maes en Nathalie Haeck

Datum Onderwerp Docent
Dag 1 Systeemgericht werken in de eerste lijn

Een kind is nog meer dan een volwassene afhankelijk van zijn omgeving. Om op een preventieve en herstellende manier te kunnen werken in functie van optimale ontwikkelingskansen voor het kind dat wordt aangemeld, is samenwerken met de omgeving nodig.

Hoe kunnen we ouders betrekken in het traject? Hoe beslis je met wie je werkt? Wie zet je in welke rol? Wat zijn enkele concrete oefeningen en technieken die we kunnen toepassen in de eerste lijn?

Saartje Ieven

Live

Dag 2 Echtscheiding

Steeds meer kinderen en jongeren worden geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Dit kan zorgen voor veel onrust en loyaliteitsproblemen. Soms word je hierin als hulpverlener meegesleurd. Hoe ga je hiermee om? Hoe kan je je kijken naar de noden van het kind maar ook rekening houden met de ouders? Hoe kan je via bepaalde methodieken/boekjes met het kind gaan werken (bv Kamil, de kameleon)?

Vanessa Maes

Live

Dag 3 Werken met leerkrachten en school

Kinderen en jongeren brengen een heel groot deel van hun tijd door op school. Internaliserend en/of externaliserende psychische problemen worden daar dus vaak ook opgemerkt. De leerkrachten en school hebben dus een belangrijke rol hierin om dit te signaleren maar ook mee aan te pakken. Hoe betrek je als eerstelijnspsycholoog de school en leerkrachten? Hoe ga je om met de verwachtingen van de school of leerkracht (die niet altijd afstemmen met die van het kind of de jongere)? Hoe gaan we om met ons beroepsgeheim tegenover leerkrachten? En welke handvaten kunnen we hen geven in het omgaan met hun leerlingen met psychische klachten? Op welke manier kunnen zij kinderen en jongeren helpen op vlak van emotieregulatie en zelfregulatie? Hoe kan je het sociaal emotioneel leren op school versterken?

Henk Weymeis

Online

Dag 4 Betrekken van de O : integratie en oefeningen!

We gaan vooral in op hoe we de omgeving van kinderen en jongeren kunnen beïnvloeden en meer steun kunnen geven waardoor we als ELP’er onszelf overbodig kunnen maken. Er zal geoefend worden met hoe we de omgeving betrekken in de ELPzorg (familie, school, vrienden, andere hulpverleners…). We gaan concreet aan de slag met casussen en oefeningen! We maken alvast kennis met belangrijke principes uit mediatietherapie en Nieuwe Autoriteit.

Nathalie Haeck

Online

*Lesgevers onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen.

 440,00

Praktisch:

  • Data: maandagen 10/03/2025 (live), 17/03/2025 (live), 24/03/2025 & 31/03/2025 (online)
  • Locatie live lesdagen: regio Mechelen – locatie nog te bevestigen – op wandelafstand van station
  • Uurrooster: telkens van 9u30 tot 16u30 (6 uren les, 1 uur pauze), totaal 24 uren
  • kan betaald worden online, met overschrijving of via KMO portefeuille

Heb je verdere vragen?

Contacteer ons via info@elp-academie.be

Wil je je inschrijven voor één van onze vormingen? Log in of maak eerst een account aan.

Schrijf je in voor deze module!

Artikelnummer: N/B Categorieën: , ,