Casusconceptualisatie – Kinderen & jongeren

ELP traject van aanmelding tot afsluiting

In deze module leren we om, samen met het kind/de jongere en de ouders/verzorgers, te komen tot een gedeelde casusconceptualisatie via het PrOP model. We leren dit werkmodel ook te bespreken samen met kinderen, jongeren en hun ouders om overzicht, inzicht en uitzicht te beogen. Uitzicht creëren we door concrete doelen te formuleren op de drie componenten : probleem, omgeving en persoon. Inzicht geven we via een samenhang en uitzicht via concrete doelen. Dit leidt tot probleemgerichte, omgevingsgerichte en persoonsgerichte interventies. We gaan daarnaast al oefenen met een aantal van deze interventies. We staan ook stil bij gebruik vragenlijsten, terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie. Daarnaast hebben we uiteraard veel aandacht voor de krachten van het kind of de jongeren en hoe we die gaan versterken, en hoe we de omgeving gaan betrekken van bij de start. Deze module bestaat uit drie dagen bij de start, en een vierde dag later op het jaar als extra inoefening.

Cursisten kiezen binnen deze module, naargelang hun setting en doelgroep, voor een module die zich richt op volwassenen, kinderen en jongeren of beiden, zodat ze maximaal kunnen oefenen met deze doelgroep of leeftijdscategorie.

Lesgevers kinderen en jongeren : Julie Van De Weghe, Nathalie Haeck en Dominique De Schamphelaere

Programma:

Lesdag 1

Online

Opstellen KOP/PROP, bepalen samenhang, werken met balansen

Het KOP model is een eenvoudig hulpmiddel om samen met de cliënt in kaart te brengen waar de klachten vandaan komen. Het heeft aandacht voor zowel problemen als wat er goed gaat en het geeft een ingang om gedrag te veranderen. De afkorting KOP staat voor Klachten, Omstandigheden en Persoonskenmerken. Vanuit het KOP model leren we komen tot een probleemsamenhang en tot doelen voor het kortdurende traject. Het PROP model is de vertaling hiervan naar kinderen en jongeren.

Julie Van De Weghe

Lesdag 2

Live

Doelen omzetten naar vaak voorkomende transdiagnostische en generalistische interventies en technieken

We oefenen met het formuleren van doelen in samenspraak met de cliënt, die haalbaar zijn, ook in een kortdurende begeleiding. We leren vaardigheden aan om in te zetten op werken met visualisaties en generalistische interventies zoals bijvoorbeeld balansen maken en kernkwadranten.

Julie Van De Weghe

Lesdag 3

Live

Oefeningen casusconceptualisatie 1 en terugvalpreventie

Tijdens deze workshop gaan we vooral oefenen met het ganse proces van aanmelding tot afronding waarbij het zeer belangrijk is om samen met de cliënt vanuit diens hulpvraag snel tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen, doelen te bepalen en interventies te kiezen. Tenslotte is ook terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie heel belangrijk binnen de eerste lijn.

Nathalie Haeck
Lesdag 4

Live

Oefeningen casusconceptualisatie 2

In deze workshop maken we een integratie van de eerste drie workshops en gaan we heel concreet oefenen. Doel hierbij is dat we het werkmodel steevast als houvast kunnen gebruiken en inzetten. Maar dat we ook telkens kunnen kijken wat elke cliënt nodig heeft op basis van zijn hulpvraag.

Dominique De Schamphelaere

Praktisch:

  • Uurrooster: telkens van 9u30 tot 16u30 (6 uren les, 1 uur pauze), totaal 24 uren
  • Betaling kan online, met overschrijving of via KMO portefeuille

Heb je interesse in deze opleiding?

Laat het ons even weten & bij voldoende kandidaten gaan we aan de slag om deze module concreet in te plannen.

Naam

Heb je verdere vragen?

Contacteer ons via info@elp-academie.be

Schrijf je in voor deze module!

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Artikelnummer: N/B Categorieën: , ,