Privacy

Privacyverklaring

ELP Academie respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd onder en volgens de van toepassing zijnde wetgeving rond gegevensbescherming (zoals meer de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij ELP Academie terecht?

ELP Academie verzamelt persoonsgegevens van deelnemers aan vormingen/supervisies/intervisies en geïnteresseerden voor zover dit nodig is binnen de wettelijke opdracht van ELP Academie. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

  • Deelnemers vormingen : Identiteits- en studeergegevens: Achternaam, Voornaam, Straat en huisnummer Postcode, Plaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Basisdiploma, Afstudeerjaar, Vervolgopleidingen en postgraduaten, Werksetting (en cv), Motivatie, Facturatiegegevens
  • Deelnemers intervisies en geïnteresseerden : Achternaam, voornaam, emailadres

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

ELP Academie verzamelt gegevens binnen haar wettelijke opdracht voor:

  • Het organiseren en aanbieden van cursussen en vormingen : praktische info geven en bekendmaking nieuwe vorming en initatieven
  • Statistische feedback en voor verdere optimalisatie van onze werking.

ELP Academie garandeert een discrete behandeling van persoonsgegevens.

Worden mijn gegevens doorgeven aan anderen?

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen de ELP Academie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.

ELP Academie verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Als er geen termijn is, bewaren we de gegevens zo lang ze relevant zijn voor de dienstverlening. Een medewerker ziet erop toe dat de regels hieromtrent worden ontworpen. Van zodra de termijn overschreden is, of de persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor de dienstverlening, worden ze vernietigd.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, verbeteren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die ELP Academie geregistreerd heeft in te kijken en aan te passen indien nodig. Je kan ook vragen om je persoonsgegevens te laten verwijderen. We gaan hier snel mogelijk op in, tenzij dat niet kan op basis van een wettelijke verwerkingsgrond. Je doet die aanvraag tot inzage, aanpassing van verwijdering per e-mail naar info@elp-academie.be

Wanneer je ons laat weten dat je persoonsgegevens niet juist zijn en/of niet toegelaten zijn, heb je automatisch recht op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in de periode waarin we dit controleren. We zijn ook beperkt in verwerking van je persoonsgegevens wanneer we ze zelf niet meer nodig hebben, maar je dat zelf wilt (bijvoorbeeld voor de instelling van een rechtsverordening).

Hoe kan ik toestemming intrekken of geen mails/info meer ontvangen van ELP Academie?

Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan dat doen door een e-mail te sturen naar info@elp-academie.be. Ook indien je geen mails meer wil ontvangen, kan je dit via mail laten weten.

Welke cookies gebruikt ELP Academie?

ELP Academie heeft cookies op de website www.elp-academie.be om het gebruik te analyseren en te verbeteren. Wanneer je een account hebt en je inlogt op de website, slaan we een tijdelijk cookie op om je browser cookies te bepalen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je browser sluit. Als je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldige en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” wordt ontwikkeld, wordt je login 2 weken bewaard. Als je je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen van verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vragen wij je directe contact met ons op te nemen door te mailen naar info@elp-academie.be Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen. Wat met wijzigingen in ons privacybeleid? ELP Academie kan zijn privacyverklaring op elk moment wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 juli 2022. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Mail naar info@elp-academie.be als je dit wil raadplegen.

© ELP-Academie VZW