Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Doelpubliek

ELP Academie is bedoeld voor iedereen die eerstelijnspsychologische zorg biedt of wil bieden en die zijn inhoudelijke expertise wil uitbreiden.  De vzw richt zich in eerste instantie op klinisch psychologen en orthopedagogen.

Vorming inschrijving

De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om vooraf te betalen. Dit kan direct online, via KMO-portefeuille (zie info) of met een overschrijving op rekeningnummer KBC: BE 12 4099 5854 9192. Betalingen via overschrijving dienen ontvangen te worden binnen tien werkdagen na de inschrijving. Betalingen via KMO portefeuille dienen onmiddellijk aangevraagd te worden, uiterlijk twee weken na inschrijving ontvangen te worden. Kostprijzen van deelname zijn terug te vinden bij de verschillende modules of supervisies die worden aangeboden op de website.

Inschrijven kan tot 2 weken voor de vorming (start modules of supervisie) via de website. Op het einde van de inschrijvingsprocedure via deze website, wordt gevraagd de algemene voorwaarden te accepteren via een checkbox. Daarna is de inschrijving geregistreerd en zijn de voorwaarden beschreven in dit document van kracht.

Indien u zich inschrijft via KMO portefeuille, dient u de procedure die u zal ontvangen bij inschrijving goed op te volgen. Indien u laattijdig uw aanvraag doet en u geen aanspraak kan maken op de KMO portefeuille, dient u zelf de volledige kosten op u te nemen. 

Als u zich inschrijft, kunt u er tot op zekere hoogte van uitgaan dat deelname mogelijk zal zijn. Mocht deelname door omstandigheden niet kunnen (ziekte van de cursusleider, te weinig kandidaten) dan wordt u daar persoonlijk van op de hoogte gebracht. De activiteit wordt dan verplaatst naar een later tijdstip. Mocht u dan niet kunnen deelnemen, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering gebeurt steeds via mail naar info@elp-academie.be

Voor open opleidingen: wanneer u zich na inschrijving voor een activiteit afmeldt, blijft € 50 aan administratiekosten eigendom van de ELP-Academie.  Wanneer u binnen de twee weken vóór de start van de bijeenkomsten uw deelname afzegt, betaalt u de helft van de cursusprijs.  Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging of bij afmelding minder dan een week vóór de start bent u de volledige bijdrage verschuldigd.

Voor in company opleidingen: Indien de offerte werd goedgekeurd, zijn wij genoodzaakt om bij annulatie van een geplande opleiding/supervisie:

  • 50% van het volledige bedrag aan te rekenen indien deze gebeurt 4 weken voor aanvang van de vastgelegde opleiding/supervisie
  • In de laatste twee weken voor de voorziene startdatum het volledige bedrag aan te rekenen.
  • Indien de annulatie vroeger gebeurt, wordt 10% van de overeengekomen totale offerteprijs in rekening gebracht en de kosten van reeds gemaakte voorbereidingen. De annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren

Wanneer live workshops door overmacht geheel of gedeeltelijk online moeten worden gegeven, gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden en betalingsmodaliteiten.

© ELP-Academie VZW