Vormingsaanbod psychologische zorg in de eerste lijn

vanuit de Federale Overheid

In samenwerking met ELP Academie voorziet FOD Volksgezondheid een vormingsaanbod voor psychologische zorg in de eerste lijn.

Doel van de vormingen

Versterken van de competenties van de klinisch psychologen (KP) en klinisch orthopedagogen (KO) die werkzaam zijn binnen de psychologische zorg in de eerste lijn.

Wil je meer weten over welke ELP competenties het gaat? Een algemeen overzicht kan je hier vinden.

Aanbod

Vormingen rond 17 ELP thema’s

Het lesmateriaal binnen elk thema omhelst:

  • zelfstudie : aanbevolen en verplichte achtergrondliteratuur (45 min)
  • 2 of 3 webinars (90 min)
  • oefeningen en toepassingen (30 min)
  • workshop die je live of online kan volgen om de leerstof om te zetten in de praktijk (3u15min)

De eerste thema’s worden sterk aangeraden om die te volgen aangezien deze sterk gelinkt zijn en vertrekken vanuit de visie van de huidige conventie.

Na afloop van de vorming per thema (online gedeelte + workshop) krijgt je als deelnemer een attest van deelname. Het volgen van minstens vier thema’s en de betreffende oefendagen kan meetellen als module voor mensen die de Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg met universitair certificaat wensen te volgen of reeds aan het volgen zijn. Dit geldt zowel voor ‘Kracht van ELP’ als voor ‘Kwetsbare doelgroepen’.

Kracht van ELP – de belangrijkste ELP competenties

Koen Lowet legt jou op een zeer boeiende manier uit wat de visie achter deze conventie is en wat de belangrijke pijlers en principes zijn. Hij plaatst dit in een breder plaatje van de geestelijke gezondheidszorg in ons land. Tine Daeseleire licht de belangrijke competenties toe die je nodig hebt om als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog in de eerste lijn aan de slag te gaan, want dat zijn niet altijd dezelfde die je hebt als therapeut. In de oefeningen sta je stil bij onze eigen visie en competenties als klinisch psycholoog en orthopedagoog in de eerste lijn!

Nathalie Haeck licht de belangrijkste zaken toe over indicatiestelling en vraagverheldering binnen deze huidige conventie. Ze helpt jou een keuze maken tussen de verschillende functies maar licht ook toe hoe die overlappen. Prof. Chantal Van Audenhove neemt je mee in haar expertise over Shared Decision Making. Ze vertrekt hierbij vanuit de geneeskunde maar legt moeiteloos de link naar onze praktijk als klinisch psycholoog en orthopedagoog. Na haar uitleg ga je op een andere manier kijken naar de samenwerking met je cliënt!

Elke klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog heeft zijn eigen referentiekader en manier van werken. En dat is ook heel belangrijk! In deze webinars kan je zien hoe we dit kortdurend gaan doen met de focus op het doelgerichte, maar ook samen met de cliënt. Paul Rijnders illustreert via zijn stroomdiagram hoe hij dit concreet aanpakt in de praktijk en laat ook een rollenspel zien. Nathalie Haeck maakt de toepassing voor kinderen en jongeren en Lien Seynaeve toont het in een gesprek met een jongere. Dr. Els Heene bespreekt samen met journalist Ward Bogaert de meest gehoorde vragen en mythes hierover en legt de link met de werkrelatie met de cliënt in de eerste lijn.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Tine Daeseleire en Eveline Bockhodt leggen uit wat de basisprincipes zijn van psycho educatie en wat de belangrijkste psycho educatieve modellen zijn binnen de eerstelijnspsychologische zorg. Via rollenspel illustreren ze welke vaardigheden je hiervoor nodig hebt en wat je kan doen om die te versterken.

Werken met kwetsbare groepen

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Dit thema wordt nog verder uitgewerkt.

Uitdagingen voor de ELP’er

Hier komt de inhoud van de toggle

 • Module Casusconceptualisatie : ELP traject van aanmelding tot afsluiten

Deze 4-daagse vorming zal live doorgaan in elke provincie & omhelst 24 lesuren. Meer info over inschrijven volgt.

In deze module leren we om, samen met de cliënt, te komen tot een gedeelde casusconceptualisatie via het KOP of PrOP model (bij kinderen en jongeren). We leren dit werkmodel ook te bespreken om overzicht, inzicht en uitzicht te beogen:

  • Uitzicht creëren we door concrete doelen te formuleren op de drie componenten: klachten, omgeving en persoon.
  • Inzicht geven we via een samenhang en uitzicht via concrete doelen. Dit leidt tot klachtgerichte, omgevingsgerichte en persoonsgerichte interventies.
  • We gaan daarnaast al oefenen met een aantal van deze interventies. We staan ook stil bij gebruik vragenlijsten, terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie.

Wie deze module heeft gevolgd kan hiervoor een aanwezigheidsattest ontvangen na afloop. Deze module kan eveneens meetellen als onderdeel van de Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg met universitair certificaat. Meer info kan je hier vinden.

 • Train de Intervisoren

Deze 2-daagse vorming zal live doorgaan in elke provincie & omhelst 12 lesuren. Deze vorming wordt georganiseerd in samenspraak met de netwerken geestelijke gezondheid. Meer info volgt.

Online infomoment

Wil je meer uitleg over  de inhoud en de praktische kant van de vormingen? Neem dan deel aan het infomoment op 12/06 om 16u30 (toegang via onderstaande teams link). De opname van dit moment zal hierna verspreid worden.

Deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: 327 015 955 542

Wachtwoordcode: aN26uH

Hieronder kan je je al aanmelden voor één of meerdere thema’s. Alles is nog in volle ontwikkeling. Zodra de literatuur, de webinars en de oefeningen online staan, ontvang je een bericht van ons. De eerste thema’s zullen binnenkort online staan. Als het de eerste keer is dat je een mailtje van ons ontvangt, check je best ook even in je folder ‘ongewenste mail’.

Schrijf je in

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00