Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove is klinisch psycholoog en professor aan de KU Leuven. Haar doctoraatsproefschrift handelde over de ontwikkeling en evaluatie van een drie-gesprekkenmodel voor de verwijzing van patiënten uit de eerstelijn naar meer gespecialiseerde vormen van psychosociale hulpverlening. Het “overlegmodel” werd nadien via talloze vormingsprojecten verspreid in Nederlandse GGZ voorzieningen. In haar onderzoekswerk bij LUCAS KU Leuven lag de focus o.a. op de GGZ-hervormingen, de herstelbeweging, de ontwikkeling van richtlijnen en de evaluatie van de pilootprojecten eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen. Internationaal is ze o.a. sedert 2001 als onderzoeker actief binnen de European Alliance Against Depression een consortium dat wereldwijd in meer dan 100 regio’s de ontwikkeling en uitbouw ondersteunt van evidence based strategieën om depressie en suïcide te voorkomen. Shared Decision Making en de ontwikkeling van beslissingshulpen stond meer recent centraal in een aantal studies met collega’s in het UZ Leuven die met waardengevoelige keuzes te maken kregen zoals de keuze voor de behandeling bij gelokaliseerde prostaatkanker of de keuze rond screening voor prostaatkanker.