Opleidingsaanbod ELP Academie Najaar 2023

Opleidingsaanbod April – Juni 2023

ELP Academie ❤️ KMO-portefeuille

Boeiende module over de relatie met je cliënt in de eerste lijn en diens motivatie!

Wil je graag leren hoe je van bij het begin kan inzetten op een goede werkrelatie met je cliënt? En hoe kan je de relatie met je cliënt als instrument hanteren, met aandacht voor wat er binnen in jezelf gebeurt? Wil je weten hoe je de motivatie kan verhogen via motivationele gespreksvoering en socratisch motiveren? Schrijf je dan snel in want er zijn nog enkele plaatsen. meer info en inschrijven : Gespreksvaardigheden, relatie en motivatie – ELP-academie

Hervorming KMO-portefeuille vanaf 2023: dien je aanvraag ten laatste 31 december 2022 in!

Op 1 januari 2023 gaat er een hervorming van de KMO-portefeuille in. Helaas betekent dit dat subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 2023 slechts mogelijk zal zijn voor een beperkte lijst van toekomstgerichte thema’s zoals o.a. digitalisering, duurzaamheid, innovatie & beroepsspecifieke competenties. Volgens de info waarover we nu beschikken verwijst ‘beroepsspecifieke competenties’ naar opleidingen en adviezen die voldoen aan een specifieke voorwaarde. Voorbeelden zijn competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntberoepenlijst of opleidingen die leiden tot een attest dat vereist is om effectief een beroep te mogen uitoefenen.

We betreuren ten zeerste dat vzw ELP Academie in eerste instantie inhoudelijk niet beantwoordt aan deze nieuwe criteria. Mocht dit wijzigen, zal hierover zeker een communicatie volgen.

Maar… alle projectaanvragen ingediend tot en met 31 december 2022 vallen onder de huidige regelgeving, ook als de opleidingen plaatsvinden in 2023. Projectaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2023 vallen onder de nieuwe regelgeving.
Indien je nog zeker wil zijn van KMO-subsidie is het belangrijk om je aanvraag in te dienen en af te werken vóór het einde van 2022. Wacht zeker niet af tot het laatste moment om je aanvraag te doen en verder af te werken.

Meer informatie over deze hervorming kan je vinden op de website van VLAIO.

KMO registratie en website actief!

Heel goed nieuws! vzw ELP Academie is erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille waardoor cursisten nu ook via de KMO portefeuille beroep kunnen doen op subsidies. Zie hiervoor ook onze procedure!

Onze website is nu ook helemaal actief en de boeiende modules kunnen besteld worden.

We wensen iedereen alvast een boeiend academiejaar met veel boeiende workshops en supervisies!

ELP Academie zoekt een administratief medewerker

We zijn op zoek naar een nieuwe collega voor administratieve ondersteuning (50%)!


Heb je zin om in een nieuw opgerichte VZW een ondersteunende rol te spelen? Wil jij graag mee
onze opleidingen organiseren en onze administratie in goede banen leiden? Contacteer ons via
info@elp-academie.be
VZW ELP Academie organiseert vormingen en opleidingen binnen het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg. De vormingen zijn gericht op klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en
andere professionals werkzaam binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Neem alvast een kijkje op
onze website https://www.elp-academie.be/


De inhoud van je job bestaat uit:
• Organiseren van workshops, supervisies en studiedagen: praktisch regelen van lokalen en
catering, communicatie met lesgevers en opvolgen van lesgeverscontracten, beheer van
inschrijvingen, het opmaken van aanwezigheidsattesten…
• Aangenaam in contact staan met onze cursisten en klanten: telefoonpermanentie,
beantwoorden van mails, hulp bij praktische zaken, …
• Ondersteuning van onze website, zoals up to date houden van de inhoud van onze website,
werken met ons leerplatform (modules supervisie, materiaal uploaden), uitnodigingen
versturen voor workshops en studiedagen
• Boekhouding: het opvolgen van de inkomsten en de uitgaven van de VZW in samenspraak
met het dagelijks bestuur, de lopende administratie zaken binnen de VZW
• Betrokken worden bij bestuursvergaderingen, mee uitbouwen van de structurele organisatie
van onze VZW