Schrijftherapie als traumaverwerking, ook een geschikt ELPtraject voor jouw cliënten?

In de meest recente Nederlandse zorgstandaard voor ‘Psychotrauma- en Stressorgerelateerde Stoornissen’ wordt schrijftherapie genoemd als een van de eerste keuze behandelingen.

Prof. Arnold van Emmerik uit Amsterdam vertelt ons er alles over op 28/03/2023: de mogelijke indicaties & de specifieke mogelijkheden van schrijftherapie. Hij licht ons de verschillende fasen van schrijftherapie toe aan de hand van concrete schrijfinstructies. Tijdens deze workshop krijg je de kans om het praktisch model zelf te ervaren zowel in de rol van cliënt als behandelaar.

Inhoudelijk programma

  • Naast een overzicht van een aantal vormen van schrijfinterventies en het wetenschappelijk onderzoek naar hun werkzaamheid, gaan we ook nader in op het therapeutisch model van één van deze vormen.
  • Deze vorm van schrijftherapie kent drie fases, waarin de schrijfopdrachten achtereenvolgens gericht zijn op imaginaire exposure aan de traumatische herinneringen (fase 1), het identificeren en bijstellen van dysfunctionele cognities en copinggedragingen (fase 2), en het bevorderen van sociale steun en symbolisch achterlaten van de traumatische ervaring (fase 3).
  • Daarnaast bespreken we mogelijke indicaties voor deze schrijftherapie aan de hand van de wetenschappelijke evidentie en de specifieke mogelijkheden van schrijftherapie in vergelijking met andere eerste keuze behandelingen van posttraumatische stress problematiek.

Wanneer? 28/03/2023 – 9u30-16u30

Waar? Het Stadsmagazijn – Keistraat 5/7 – 2000 Antwerpen

Inschrijven kan hier.