Hervorming KMO-portefeuille vanaf 2023: dien je aanvraag ten laatste 31 december 2022 in!

Op 1 januari 2023 gaat er een hervorming van de KMO-portefeuille in. Helaas betekent dit dat subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 2023 slechts mogelijk zal zijn voor een beperkte lijst van toekomstgerichte thema’s zoals o.a. digitalisering, duurzaamheid, innovatie & beroepsspecifieke competenties. Volgens de info waarover we nu beschikken verwijst ‘beroepsspecifieke competenties’ naar opleidingen en adviezen die voldoen aan een specifieke voorwaarde. Voorbeelden zijn competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntberoepenlijst of opleidingen die leiden tot een attest dat vereist is om effectief een beroep te mogen uitoefenen.

We betreuren ten zeerste dat vzw ELP Academie in eerste instantie inhoudelijk niet beantwoordt aan deze nieuwe criteria. Mocht dit wijzigen, zal hierover zeker een communicatie volgen.

Maar… alle projectaanvragen ingediend tot en met 31 december 2022 vallen onder de huidige regelgeving, ook als de opleidingen plaatsvinden in 2023. Projectaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2023 vallen onder de nieuwe regelgeving.
Indien je nog zeker wil zijn van KMO-subsidie is het belangrijk om je aanvraag in te dienen en af te werken vóór het einde van 2022. Wacht zeker niet af tot het laatste moment om je aanvraag te doen en verder af te werken.

Meer informatie over deze hervorming kan je vinden op de website van VLAIO.