Jana De Beul

Jana De Beul

Jana De Beul is klinisch psycholoog en systeemtherapeut.

Zij werkt momenteel als coördinator van de volwassenwerking van CGG De Pont te Mechelen, waar ze samen met het CAW recent de eerste Kruispunten in de regio oprichtte. Zij is al vele jaren gebeten door de ELP microbe. Gestart bij Similes, familievereniging, waar de grote noden van naasten haar aanzetten om later heel wat pioniersprojecten in de GGZ mee op te starten: de pilootprojecten ELP, Knooppunt GGZ in Mechelen, zelfstandig ELP bij huisartsen, verschillende initiatieven rond herstel en ervaringsdeskundigheid in de provincie Antwerpen, …

Zij werkt graag vanuit verschillende kaders (systemisch, oplossingsgericht, ACT, DGT, EFT) en vindt het boeiend om op casusniveau te leren van elkaar. Dit alles komt dan ook mooi samen in de rol van intervisor/supervisor bij ELP Academie.

Siska Wauters

Siska Wauters

Siska is momenteel geconventioneerd eerstelijnspsycholoog en werkt in huisartsenpraktijken te Ledeberg en Merelbeke. Ze werkt generalistisch met volwassenen, zowel individueel als in groep. Zij behandelt mensen individueel met allerlei psychische klachten en ziet hierbij ook vaak mensen met overspanningsklachten, stemmingsklachten, angstklachten, … . Daarnaast geeft zij cursussen Omgaan met stress, Versterken van Assertiviteit en Omgaan met Piekeren. In deze cursus geeft ze heel concrete tools aan mensen met lichte tot matige klachten die op eigen initiatief komen of op verwijzing van de huisarts.

Daarnaast is Siska docent en supervisor bij ELP Academie en geeft zij vaak trainingen en intervisies aan psychologen en orthopedagogen.

Laura Wante

Laura Wante

Laura Wante is klinisch psycholoog (2012) en doctor in de klinische psychologie (2017). Laura is werkzaam als eerstelijnspsycholoog in Centrum Kind & Adolescent aan de Ugent. Verder werkt Laura als professor in de Master Klinische Psychologie aan de Ugent en verzorgt ze vaak praktijkgerichte lezingen, workshops en studiedagen over diverse klinische thema’s.

Henk Weymeis

Henk Weymeis

Henk Weymeis is klinisch psycholoog sinds 2009 en doctor in de klinische psychologie sinds 2020. Hij heeft een uitgebreide kennis en klinische ervaring binnen de klinische ontwikkelingspsychologie, dit op het kruispunt met de schoolpsychologie en onderwijspedagogie. Hij werkt met kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen en heeft ervaring met hechtings- en identiteitsproblemen. Hij ondersteunt ouders met opvoedingsvragen- en problemen, alsook leerkrachten met betrekking tot klasmanagement. Hij vertrekt participatief van de vragen en behoeften van de cliënt en levert maatwerk, dit met betrekking tot zowel (a) het besluit tot een individuele en/of omgevingsgerichte aanpak, (b) het beeldvormingsproces als (c) het betrekken van wetenschappelijk effectief gebleken behandeltechnieken.

Hij werkt voornamelijk vanuit een cognitief-gedragsmatige benadering, aangevuld met emotiegerichte therapie, systeemdenken en insteken uit de oplossingsgerichte therapie.

Eva Casteur

Eva Casteur

Eva Casteur is klinisch psychologe (2005) met bijkomende opleidingen klinische psychodiagnostiek (2009) en Gedragstherapie (2016). Na meer dan 10 jaar werkervaring in een vzw structuur waarbij diagnostisch onderzoek centraal staat, maakte ze in 2015 de overgang naar een zelfstandige tewerkstelling in huisartsenpraktijk De Meidoorn in Oosterzele waar ze nog steeds een aantal uur per week aan de slag is.

In 2018 richtte Eva Gezondheidspraktijk Zottegem op waar ze naast het klinisch werk de rol van coördinator opneemt. Binnen Gezondheidspraktijk Zottegem wordt vanuit een biopsychosociaal model gewerkt. Eva heeft een ruim interessegebied en werkt voornamelijk met (jong)volwassenen met een brede aanmeldingsvraag. Binnen de conventie werkt ze zowel voor vragen binnen de eerstelijns- als gespecialiseerde zorg en neemt ze ook een aantal groepsmodules op zich.

Annelies Geldof

Annelies Geldof

Annelies Geldof is klinisch psycholoog en systeemtherapeut (Interactie- Academie). Zij werkt momenteel als eerstelijnspsycholoog met kinderen en jongeren bij Samen1Plan Gent- Scheldekracht. Sinds 2015 heeft zij ook een privépraktijk voor volwassenen in Merelbeke, zowel eerstelijnspsychologische trajecten als meer langdurige therapeutische trajecten. Zij heeft expertise in het werken met trauma en EMDR- therapie. In het werken met allerlei problematieken neemt creativiteit en out of the box – denken een belangrijke plaats in. Zij houdt er van om ‘over muurtjes te gaan kijken’ naar allerlei methodieken vanuit verschillende kaders en vindt het bijzonder aangenaam om op casusniveau te leren van elkaar. Dit bepaalde mee de keuze om als intervisor vanuit de Conventie en de ELP- Academie aan de slag te gaan!

Ellen Excelmans

Ellen Excelmans

Ellen Excelmans is klinisch psycholoog en gedragstherapeut.  Ze is de coördinator van Psychologennet waar ze haar klinisch werk combineert met het geven van opleiding en supervisie in motiverende gespreksvoering en gedragstherapie.

Paulien Peters

Paulien Peters

Paulien Peters is GZ-psycholoog en Cognitief gedragstherapeut VGCt in Nederland. Zij werkt sinds ruim 2 jaar bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland. Hier ziet zij kinderen en jongeren met onder andere autisme, ADHD, maar ook depressie, angsten en trauma’s. Hiervoor werkte zij zo’n tien jaar in de gesloten jeugdzorg, met jongeren met vaak forse hechtingsproblematiek en gedragsproblemen. Daarnaast is Paulien co-auteur van de boeken ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en adolescenten’. Van hieruit geeft zij regelmatig lessen over deze behandelmethode.

Marieke Impens

Marieke Impens

Marieke Impens is psycholoog en gedragstherapeut in The Human Link. Sinds enige tijd vult ze de schoenen van Tine Daeseleire die lange tijd zaakvoerder was van deze fenomenale boîte waar vele mensen hersteld zijn van een burn-out en anderen heel uiteenlopende angsten hebben overwonnen. The Human Link heef een curatieve poot waarin wordt gewerkt volgens gedragstherapeutische principes in een eerstelijns kader. Hiervoor werken we samen met een fantastische club van gedragstherapeuten en eerstelijnspsychologen. Daarnaast heeft The Human Link ook een preventieve poot waarin we vooral inzetten op het bevorderen van mentaal welbevinden en het voorkomen van acute- en chronische stressgerelateerde problematiek.

An Coetsiers

An Coetsiers

An Coetsiers is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ze is sinds 2003 aan het werk met de doelgroep kinderen en jongeren (-14). Na 8 jaar gewerkt te hebben met chronisch zieke kinderen startte ze in 2011 De Praatdoos op waar ze werk als zelfstandig psycholoog en coördinator. Naast diagnostiek en individuele therapie, geeft ze ook groepssessies en oudercursussen. Ze gaat vooral creatief, speels en praktisch te werk in therapie met kinderen. Ze is ook verbonden als praktijkassistent aan de Ugent, vakgroep experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie. Ze is ook docent in verschillende voortgezette opleidingen en geeft ook supervisie binnen de opleiding Gedragstherapie.