Stefanie De Winter

Stefanie De Winter is klinisch psycholoog (2005) en combineert het zelfstandig werk met de job in een dagkliniek voor angst- en stemmingsstoornissen.  Het gehanteerde denkkader is eclectisch; als cliënt-centered integratief therapeut werkt ze met zowel jongeren als volwassen, dit rekening houdend met hun systeem en vanuit een ontwikkelingsgerichte blik. Voorts volbracht ze ook de opleiding klinische psychodiagnostiek voor volwassen.

Ze werkte eerder ook binnen preventiewerk, een algemeen ziekenhuis, een groepspraktijk en een gespecialiseerde psychiatrische setting (afdeling voor eetstoornissen/angst- en stemmingsstoornissen).