Leen Ballieu

Leen Ballieu is klinisch psycholoog (2004). Ze volgde een oplossingsgerichte therapieopleiding bij Korzybski (i.o.).

Ze werkt sinds 2012 als eerstelijnspsychologe in het Sociaal Huis in Poperinge, vooral met volwassenen en ouderen. Wat begon als een experimenteel project is gegroeid tot een nauwe betrokkenheid bij de uitrol van de eerstelijnspsychologische functie in het netwerk GGZ Kwadraat, regio Midden West-Vlaanderen.

Naast individuele begeleidingen heeft Leen ervaring in het begeleiden van workshops en het geven van intervisie en opleiding.