Nathalie Haeck

Nathalie Haeck heeft lang gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland en in huisartsenpraktijken in Vlaanderen als eerstelijnspsycholoog. Daarnaast werkt zij als praktijkassistent aan de Ugent, vakgroep Persoonlijkheids-, Sociale en Ontwikkelingspsychologie. Zij geeft vaak lezingen, workshops en intervisies/supervisies. Zij is auteur van diverse publicaties voor professionals binnen de eerste lijn.

Contact : nathalie@elp-academie.be