Jana De Beul

Jana De Beul is klinisch psycholoog en systeemtherapeut.

Zij werkt momenteel als coördinator van de volwassenwerking van CGG De Pont te Mechelen, waar ze samen met het CAW recent de eerste Kruispunten in de regio oprichtte. Zij is al vele jaren gebeten door de ELP microbe. Gestart bij Similes, familievereniging, waar de grote noden van naasten haar aanzetten om later heel wat pioniersprojecten in de GGZ mee op te starten: de pilootprojecten ELP, Knooppunt GGZ in Mechelen, zelfstandig ELP bij huisartsen, verschillende initiatieven rond herstel en ervaringsdeskundigheid in de provincie Antwerpen, …

Zij werkt graag vanuit verschillende kaders (systemisch, oplossingsgericht, ACT, DGT, EFT) en vindt het boeiend om op casusniveau te leren van elkaar. Dit alles komt dan ook mooi samen in de rol van intervisor/supervisor bij ELP Academie.