Henk Weymeis

Henk Weymeis is klinisch psycholoog sinds 2009 en doctor in de klinische psychologie sinds 2020. Hij heeft een uitgebreide kennis en klinische ervaring binnen de klinische ontwikkelingspsychologie, dit op het kruispunt met de schoolpsychologie en onderwijspedagogie. Hij werkt met kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen en heeft ervaring met hechtings- en identiteitsproblemen. Hij ondersteunt ouders met opvoedingsvragen- en problemen, alsook leerkrachten met betrekking tot klasmanagement. Hij vertrekt participatief van de vragen en behoeften van de cliënt en levert maatwerk, dit met betrekking tot zowel (a) het besluit tot een individuele en/of omgevingsgerichte aanpak, (b) het beeldvormingsproces als (c) het betrekken van wetenschappelijk effectief gebleken behandeltechnieken.

Hij werkt voornamelijk vanuit een cognitief-gedragsmatige benadering, aangevuld met emotiegerichte therapie, systeemdenken en insteken uit de oplossingsgerichte therapie.