Vormingen Netwerk Oost-Vlaanderen

De netwerken Radar, Het Pakt en GG ADS bieden dit najaar, in samenwerking met ELP Academie, de 4-daagse vorming Kracht van ELP aan voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. Er worden 4 sessies voorzien, verspreid over verschillende locaties: Aalst, Drongen, Hamme & Oudenaarde (Kruisem).

Kracht van ELP

Inhoudelijk

Deze vorming biedt een kader over hoe in de praktijk gerichte en kwalitatieve eerstelijnszorg op te zetten. Je krijgt zicht op de houding als ELP’er en er wordt geoefend op de basiscompetenties die je nodig hebt in het werkveld als ELP’er om de zelfredzaamheid van je cliënten te bevorderen.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • shared decision making
 • motivationeel werken
 • volgens casusconceptualisatiemodel werken
 • goede indicatiestelling en afnemen van vragenlijsten
 • werken via verschillende methodieken: individueel, maar ook groepstrainingen en gebruik e-health en zelfhulp
 • psycho-educatie
 • samenwerken met andere actoren
 • visie Public Mental Health, groepen, sociale kaart en samenwerking opzetten

Doelstellingen

Op het einde van deze 4-daagse vorming

 • ken je de ELP competenties en vaardigheden
 • ken je de basis van indicatiestelling en weet je wie in aanmerking kan komen voor eerstelijnspsychologische zorg
 • kan je het gebruik van vragenlijsten integreren binnen indicatiestelling
 • heb je kennis gemaakt met het KOP model als casusconceptualisatie
 • kan je de regie aan de cliënt geven en hem betrekken in het beslissingsproces
 • ben je vertrouwd met de inhoud van de Public Mental Health en kan je deze uitdragen
 • is het belang van het samenwerken met andere partners duidelijk en ga je hier actief naar op zoek
 • heeft het gebruik van een functioneel bilan geen geheimen meer
 • ben je op de hoogte van verschillende werkvormen: individueel, groep, e-health, geleide zelfhulp

Planning

Kracht van ELP – Drongen (Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031 Gent) 

Dag Datum Uren Inhoud Docent
Donderdag 05/09/2024 09u30-16u30 ELP competenties + visie PMH Eveline Bockhodt
Maandag 23/09/2024 09u30-16u30 Indicatiestelling en SDM Kristel Luyckx
Maandag 07/10/2024 09u30-16u30 KOP PROP en verschillende interventies Kristel Luyckx
Donderdag 17/10/2024 09u30-16u30 Psycho-educatie, kwetsbare doelgroepen  en werken met andere actoren en context Eveline Bockhodt

Kracht van ELP – Hamme (Kiemkracht, Zwaarveld 57)

Dag Datum Uren Inhoud Docent
Donderdag 26/09/2024 09u30-16u30 ELP competenties + visie PMH Lien Seynaeve
Maandag 14/10/2024 09u30-16u30 Indicatiestelling en SDM Siska Wauters
Dinsdag 22/10/2024 09u30-16u30 KOP PROP en verschillende interventies Lien Seynaeve
Vrijdag 08/11/2024 09u30-16u30 Psycho-educatie, kwetsbare doelgroepen  en werken met andere actoren en context Siska Wauters

Kracht van ELP – Oudenaarde (POC De Kepper, Kerkhofweg 4, 9770 Kruisem)

Dag Datum Uren Inhoud Docent
Dinsdag 01/10/2024 09u30-16u30 ELP competenties + visie PMH Lien Seynaeve
Vrijdag 11/10/2024 09u30-16u30 Indicatiestelling en SDM Lien Seynaeve
Dinsdag 12/11/2024 09u30-16u30 KOP PROP en verschillende interventies Kristel Luyckx
Donderdag 05/12/2024 09u30-16u30 Psycho-educatie, kwetsbare doelgroepen  en werken met andere actoren en context Siska Wauters

Kracht van ELP – Aalst (Utopia 1, 9300 Aalst)

Dag Datum Uren Inhoud Docent
Maandag 21/10/2024 09u30-16u30 ELP competenties + visie PMH Siska Wauters
Dinsdag 05/11/2024 09u30-16u30 Indicatiestelling en SDM Lien Seynaeve
Vrijdag 29/11/2024 09u30-16u30 KOP PROP en verschillende interventies Lien Seynaeve
Maandag 09/12/2024 09u30-16u30 Psycho-educatie, kwetsbare doelgroepen  en werken met andere actoren en context Siska Wauters

Belangrijk: Nam je in 2023 reeds deel aan een 4-daagse vorming Kracht van ELP maar was je wegens onvoorziene omstandigheden afwezig op één of meerdere lesdagen? Je hoeft de opleiding dan niet volledig opnieuw te volgen, maar stuur een mailtje naar info@elp-academie.be met volgende vermelding:

 • bij welke lesdag(en) wens je aan te sluiten
 • op welke locatie.

In dat geval hoef je je hieronder dus niet opnieuw in te schrijven.

Artikelnummer: N/B Categorieën: ,