Intervisies Oost-Vlaanderen

De netwerken Radar, Het Pakt en GG ADS bieden gezamenlijk online en FTF in de hele provincie Oost-Vlaanderen intervisies aan voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. De intervisies die momenteel aangeboden worden in samenwerking met de ELP Academie zijn:

 1. Intervisies rond bepaalde thema’s gelinkt aan de conventie, ongeacht ELP of GPZ, leeftijd van de doelgroep,… : no show, groepen, werken met tolken en indicatiestelling. Deze worden online en provinciaal gepland.
 2. Intervisies rond casuïstiek met focus op kortdurend werken, snel komen tot een casusconceptualisatie en doelstellingen, met specifieke aandacht voor generalistisch en transdiagnostisch werken. Deze worden afwisselend live of online gepland, met als bijkomstig doel om elkaar per regio te leren kennen. De intervisies zijn apart voor doelgroepen volwassenen en kinderen/jongeren.

De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. Het doel is om vooral vanuit de visie van de conventie/public mental health en kortdurend werken (ook binnen GPZ) naar casussen te kijken. Het is een meerwaarde en verrijking dat met verschillende therapeutische kaders naar een casus kan gekeken worden binnen de intervisies!

Praktisch:

 • Een intervisie duurt twee uren. Indien live, wordt locatie tijdig meegedeeld indien die nog niet bekend is. Indien online, wordt link enkele dagen op voorhand gestuurd.
 • De intervisies worden telkens gegeven door erkende supervisoren door de ELP academie. Info over de intervisor kunnen de deelnemers lezen op de website.
 • Sommige intervisies richten zich specifiek op volwassenen (V) Andere modules richten zich op kinderen en jongeren (KJ) . De thematische intervisies zijn voor mensen die met volwassenen en/of kinderen en jongeren werken.
 • Min 4 en max 6 KP/KOs kunnen zich inschrijven voor een blok intervisie. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een intervisiemoment, worden de deelnemers twee weken op voorhand geïnformeerd.
 • Bij ziekte/overmacht van de intervisor zoeken we naar een vervanger of zullen we in samenspraak met de deelnemers kijken om een nieuwe datum te plannen.
 • Na afloop van de intervisie wordt een evaluatieformulier verstuurd naar de deelnemers.
 • Intervisies vanuit de Netwerken GG : Radar, ADS en Het Pakt
 • Live in eigen regio en/of online
 • volwassenen of kinderen en jongeren
 • Casusgericht – focus op kortdurend werken & visie conventie

OF

 • Themagericht
  • Cultuursensitief werken
  • Indicatiestelling
  • GGGI
  • Groepen
  • No Show
  • Ouderen
  • Schoolweigering
  • Vindplaatsgericht / Samenwerken andere actoren
 • duur : 2 uren
 • erkende intervisoren door ELP Academie