Intervisies Netwerk Oost-Vlaanderen

Themagericht

De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. De intervisies gaan over de leeftijdsgroepen heen, dus kunnen gevolgd worden door KP/KO die kinderen, jongeren en/of volwassenen zien. De intervisies worden geleid door intervisoren die zijn erkend door de ELP academie. Meer info over de intervisoren kan je vinden bij docenten/supervisoren. 

In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze.

Een belangrijk doel van de intervisie is ook de collega’s in de regio met hun expertise te leren kennen.

Deze intervisies gaan online door. Ten laatste een week vóór aanvang ontvang je alle praktische informatie en een link.

Verschillende soorten thema’s :

 • CULTUURSENSITIEF WERKEN

In deze intervisies gaan we stilstaan bij casuïstiek met extra uitdagingen doordat de cliënt een andere cultuur heeft, een andere geloofsovertuiging, andere normen of waarden en vooral ook een andere taal. We gaan kijken hoe we met deze uitdagingen aan de slag kunnen tijdens deze intervisie en hoe we hierover kunnen leren van elkaar. We gaan kijken op welke manier we ook heel concreet per casus met tolken of andere mogelijkheden aan de slag kunnen. Neem dus zeker een casus mee met vragen rond deze uitdagingen.

 • GGGI
  • welk aanbod kan gegeven worden binnen de gemeenschapsgerichte groepsinterventies?
  • wat zijn good practices?
  • wat zijn mogelijke obstakels of valkuilen?
  • hoe zorgen we voor een goede afstemming met de andere partners?
  • hoe gaan we verdere noden detecteren binnen de groep?
 • GROEPEN
  • welke groepen kunnen gegeven worden binnen ELP en/of psychologische behandeling in eerste lijn?
  • wat zijn good practices van de deelnemers?
  • wat zijn obstakels of valkuilen?
  • hoe gaan we om met bepaalde groepsdynamieken?
  • hoe motiveren we cliënten naar een groepsaanbod?
 • INDICATIESTELLING
  • wat is de doelgroep van deze conventie?
  • hoe kunnen we voldoende oog hebben voor de prioritaire doelgroepen?
  • wanneer heeft iemand baat bij ELP en psychologische behandeling in eerste lijn?
  • hoe kunnen we vertrekken vanuit de hulpvraag van de cliënt?
  • welke andere hulp binnen het netwerk is mogelijks aangewezen?

voor de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om een casus mee te brengen in de aanmeld of intakefase.

 • NO SHOW
  • hoe kunnen we no show proberen voorkomen?
  • wat zijn good practices hierin van de deelnemers?
  • wat doen we als iemand toch niet opdaagt?
  • hoe leggen we de link met de problematiek en de motivatie?

voor de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om te denken aan concrete casussen waarbij de cliënt niet komt opdagen, al dan niet na verwittiging.

 • OUDEREN

In deze intervisie bespreken we casussen van oudere volwassenen binnen de conventie. Breng dus je casussen mee waar je vragen rond hebt en waarrond we kunnen stilstaan. We kunnen samen kijken welke doelen belangrijk zijn voor deze persoon en welke interventies kortdurend mogelijk zijn. We staan verder ook stil bij de specifieke uitdagingen maar ook kansen in het werken met oudere volwassenen.

 • SCHOOLWEIGERING

In deze intervisie bespreken we casussen van jongeren die moeite ervaren om naar school te gaan en hierin vastlopen. Breng dus je casussen mee waar je vragen rond hebt en waarrond we kunnen stilstaan. We kunnen samen kijken welke doelen belangrijk zijn voor deze jongere en welke interventies kortdurend mogelijk zijn en hoe we eventueel verwijzen of overbruggen naar meer gespecialiseerde hulp. We staan verder ook stil bij de specifieke uitdagingen maar ook kansen in het werken met jongeren met schoolproblemen. En we kijken ook hoe we best vroeg en snel kunnen interveniëren.

 • VINDPLAATSGERICHT / SAMENWERKEN ANDERE ACTOREN
  • wat is het doel en wat is de visie van vindplaatsgericht werken?
  • wat zijn de uitdagingen hierin en wat zijn mogelijke valkuilen?
  • wat zijn good practices?
  • hoe en met wie gaan we samenwerken in de eerste lijn?
  • hoe pakken we dit aan op casusniveau?

Thema Cultuursensitief werken

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL105 Koen Van Praet Cultuursensitief werken Donderdag 30/05/2024 9u30-11u30
OVL118 Koen Van Praet Cultuursensitief werken Donderdag 13/06/2024 9u-11u

Thema GGGI

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL119 Julie Van De Weghe GGGI Woensdag 26/06/2024 9u-11u

Thema Groepen

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL121 Siska Wauters Groepen Maandag 24/06/2024 9u-11u

Thema Indicatiestelling

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Weekdag2 Datum Timing
OVL008 Nathalie Haeck Indicatiestelling Maandag 27/05/2024 9u-11u
OVL031 Kristel Luyckx Indicatiestelling Vrijdag 7/06/2024 9u-11u

Thema No Show

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL124 Siska Wauters No Show Maandag 01/07/2024 13u-15u

Thema Ouderen

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL113 Charlotte Brys Ouderen Vrijdag 21/06/2024 10u-12u
OVL122 Charlotte Brys Ouderen Dinsdag 02/07/2024 12u-14u

Thema Schoolweigering

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL117 Gino Ameye Schoolweigering Donderdag 06/06/2024 20u-22u
OVL120 Gino Ameye Schoolweigering Woensdag 03/07/2024 18u30-20u30
OVL123 Gino Ameye Schoolweigering Woensdag 10/07/2024 18u30-20u30

Thema Vindplaatsgericht / Samenwerken andere actoren

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan een week start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
VOLZET OVL005 Koen Lowet Vindplaatsgericht Maandag 10/06/2024 17u-19u
OVL125 Koen Lowet Vindplaatsgericht Donderdag 27/06/2024 18u-20u

Schrijf je in voor de intervisie

Artikelnummer: N/B Categorieën: ,