Intervisies Netwerk Oost-Vlaanderen

Themagericht

De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. De intervisies gaan over de leeftijdsgroepen heen, dus kunnen gevolgd worden door KP/KO die kinderen, jongeren en/of volwassenen zien. De intervisies worden geleid door intervisoren die zijn erkend door de ELP academie. Meer info over de intervisoren kan je vinden bij docenten/supervisoren. 

In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze.

Een belangrijk doel van de intervisie is ook de collega’s in de regio met hun expertise te leren kennen.

Deze intervisies gaan voornamelijk online door. Ten laatste een week vóór aanvang ontvang je alle praktische informatie en een link.

Verschillende soorten thema’s :

GROEPEN

 • welke groepen kunnen gegeven worden binnen ELP en/of GPZ?
 • wat zijn good practices van de deelnemers?
 • wat zijn obstakels of valkuilen?
 • hoe gaan we om met bepaalde groepsdynamieken?
 • hoe motiveren we cliënten naar een groepsaanbod?

INDICATIESTELLING

 • wat is de doelgroep van deze conventie?
 • hoe kunnen we voldoende oog hebben voor de prioritaire doelgroepen?
 • wanneer heeft iemand baat bij ELP en GPZ?
 • hoe kunnen we vertrekken vanuit de hulpvraag van de cliënt?
 • welke andere hulp binnen het netwerk is mogelijks aangewezen?

voor de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om een casus mee te brengen in de aanmeld of intakefase.

NO SHOW

 • hoe kunnen we no show proberen voorkomen?
 • wat zijn good practices hierin van de deelnemers?
 • wat doen we als iemand toch niet opdaagt?
 • hoe leggen we de link met de problematiek en de motivatie?

voor de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om te denken aan concrete casussen waarbij de cliënt niet komt opdagen, al dan niet na verwittiging.

WERKEN MET TOLKEN

 • wanneer werk je wel of niet met een tolk?
 • wat zijn good practices in het werken met tolken?
 • wat zijn valkuilen of obstakels in het werken met tolken?
 • wat kan je doen als er geen tolk voorhanden is?

Thema Groepen

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan 48u start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL046 Siska Wauters Groepen Donderdag 28/09/2023 9u-11u
OVL047 Siska Wauters Groepen Woensdag 11/10/2023 17u-19u
OVL048 Siska Wauters Groepen Donderdag 16/11/2023 9u-11u
OVL073 Siska Wauters Groepen Woensdag 13/12/2023 16u-18u

Thema Indicatiestelling

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan 48u start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL039 Siska Wauters Indicatiestelling Dinsdag 19/09/2023 17u-19u
OVL044 Kristel Luyckx Indicatiestelling Donderdag 26/10/2023 9u-11u
OVL040 Siska Wauters Indicatiestelling Vrijdag 27/10/2023 9u-11u
OVL042 Kristel Luyckx Indicatiestelling Dinsdag 21/11/2023 14u-16u

Thema No Show

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan 48u start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL041 Siska Wauters No Show Vrijdag 22/09/2023 9u-11u
OVL043 Siska Wauters No Show Donderdag 19/10/2023 13u-15u
OVL045 Siska Wauters No Show Woensdag 8/11/2023 16u-18u
OVL072 Siska Wauters No Show Maandag 4/12/2023 9u-11u

Thema Tolken

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan 48u start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
OVL049 Koen Van Praet Tolken Maandag 25/09/2023 9u-11u
OVL050 Koen Van Praet Tolken Donderdag 19/10/2023 9u-11u
OVL051 Koen Van Praet Tolken Woensdag 15/11/2023 18u-20u
OVL074 Koen Van Praet Tolken Donderdag 14/12/2023 9u-11u

Schrijf je in voor de intervisie

Artikelnummer: N/B Categorie: