Charlotte Brys

Charlotte Brys is gepassioneerd door de ouder wordende mens.

In 2021 behaalde ze het diploma Master in de Klinische Psychologie aan de VUB. Tijdens de stageperiode kwam ze binnen een therapeutisch kader voor het eerst in contact met diverse doelgroepen, van kinderen tot ouderen. De ‘klik’ met ouderen was al snel duidelijk. Er was dan ook geen twijfel mogelijk dat ze zich hierin verder zou specialiseren en volgde hiervoor in 2012 een Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie (VUB).

Na afstuderen ging ze aan de slag als referentiepersoon dementie in twee woonzorgcentra. Eind oktober 2013 kreeg ze de kans om voor de VUB (vakgroep gerontologie) aan de slag te gaan als wetenschappelijk onderzoeker binnen het Zorg Proeftuinenprogramma. Een project waarbinnen allerlei zorginnovaties om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen getest werden. De focus van mij lag bij ouderen als partner binnen zorginnovaties. Binnen de functie als leefcoach/ coördinator vanaf augustus 2017 tot eind 2021 bij Leefpunt, maakte ze vervolgens actief werk van innovatie binnen de (ouderen)zorg.

Naast beleidsmatig werken, kriebelde het om op therapeutisch vlak aan de slag te gaan. Om die reden vatte ze in 2018 een Integratieve Psychotherapieopleiding aan. Deze opleiding werd afgerond in 2022 en ze volgde datzelfde jaar ook een bijkomende specialisatie in EMDR. Gezien de samenhang van lichaam en geest volgt ze sinds 2023 een verdiepende opleiding inzake Lichaamsgerichte Psychotherapie (AgapeBelgium).

Als al deze puzzelstukjes worden samengelegd, dan komen we uit op Chartoloog, de praktijk van Charlotte voor volwassenen, ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals voor psychische hulp en psychosociale begeleiding. Naast individuele begeleiding, wordt ook ingezet op projectwerking en vorming voor, met en over ouderen.