Intervisies Netwerk Emergo

Het netwerk Emergo biedt online en FTF intervisies aan voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen.

Alle intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. Het doel is om vooral vanuit de visie van de conventie/public mental health en kortdurend werken (ook binnen GPZ) naar casussen te kijken. Dit kan ook vanuit verschillende therapeutische brillen/kaders.

Praktisch:

  • Er worden 5 momenten per intervisiegroep voorzien. Een intervisiemoment duurt drie uren. Het is belangrijk dat je inschrijft per intervisiemoment; je bent dus niet automatisch ingeschreven voor de 5 momenten! Alle praktische informatie wordt ten laatste een week vóór het intervisiemoment zelf per mail bezorgd. 
  • Je kan dus inschrijven voor meerdere intervisies in jouw regio, maar het is dus nodig dat je inschrijft voor elke intervisie waaraan je wil deelnemen.
  • De intervisies worden telkens gegeven door erkende supervisoren door de ELP academie. Info over de intervisor kunnen de deelnemers lezen op de website.
  • Min 4 en max 8 KP/KOs kunnen zich inschrijven voor een blok intervisie. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een intervisiemoment, worden de deelnemers twee weken op voorhand geïnformeerd.
  • Bij ziekte/overmacht van de intervisor zoeken we naar een vervanger of zullen we in samenspraak met de deelnemers kijken om een nieuwe datum te plannen.
  • Na afloop van de intervisie wordt een evaluatieformulier verstuurd naar de deelnemers.

We vragen aan de deelnemers om een casus mee te brengen, in de intake/aanmeldfase of al verder in het traject. Volgende thema’s zullen aan bod komen : 

  • Indicatiestelling (welke hulp is aangewezen? Is deze casus geschikt voor conventie, en zo ja, voor ELP of GPZ?)
  • Wat is de problematiek van de cliënt?
  • Wat is de hulpvraag van de cliënt? En wie heeft nog welke zorgen?
  • Welke doelen kunnen we formuleren?
  • Welke interventies zijn mogelijk?
  • Waarop moeten we letten als klinisch psycholoog/orthopedagoog in de relatie met deze cliënt?
  • Hoe kunnen we ook eventuele andere werkvormen inzetten (bv groep, e health)?
  • Hoe kunnen we de context betrekken?
  • Hoe kunnen we best de verwijzer/huisarts informeren en betrekken (indien toestemming)?
  • Hoe kunnen we verbinding leggen met andere eerstelijnsactoren en spelers in het netwerk?

In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze.

Een belangrijk doel van de intervisie is ook de collega’s in de regio met hun expertise te leren kennen.

Hieronder kan je het overzicht vinden van de intervisies per regio. Is het de eerste keer dat je je inschrijft? Dan dien je bij inschrijving een account aan te maken; je krijgt achteraf een bevestiging van inschrijving.

Overzicht van de verschillende data per intervisiegroep:

Wens je in te schrijven voor een intervisie die binnen minder dan 48u start? Neem dan even contact op met info@elp-academie.be zodat je zeker nog over alle praktische info kan beschikken.

CODE ELZ Weekdag Datum Timing Intervisor Locatie
EMERGO_001 Bonstato vrijdag 23/02/2024 13u-16u Adinda Houben LDC De Pit, 2220 Heist-op-den-Berg
EMERGO_003 Bonstato donderdag 23/05/2024 16u-19u Adinda Houben LDC De Pit, 2220 Heist-op-den-Berg
EMERGO_004 Bonstato dinsdag 1/10/2024 16u-19u Adinda Houben LDC De Pit, 2220 Heist-op-den-Berg
EMERGO_005 Bonstato vrijdag 22/11/2024 13u-16u Adinda Houben LDC De Pit, 2220 Heist-op-den-Berg
EMERGO_002 Bonstato vrijdag 13/12/2024 13u-16u Adinda Houben LDC De Pit, 2220 Heist-op-den-Berg
EMERGO_006 Klein-Brabant Vaartland-Rupelaar dinsdag 27/02/2024 13u-16u Tine Daeseleire Sociaal Huis, 2630 Aartselaar
EMERGO_007 Klein-Brabant Vaartland-Rupelaar dinsdag 16/04/2024 13u-16u Tine Daeseleire The Brick, 2845 Niel
EMERGO_008 Klein-Brabant Vaartland-Rupelaar donderdag 23/05/2024 13u-16u Tine Daeseleire The Brick, 2845 Niel
EMERGO_009 Klein-Brabant Vaartland-Rupelaar dinsdag 1/10/2024 13u-16u Tine Daeseleire The Brick, 2845 Niel
EMERGO_010 Klein-Brabant Vaartland-Rupelaar donderdag 5/12/2024 13u-16u Tine Daeseleire The Brick, 2845 Niel
EMERGO_011 Mechelen-Katelijne 1 vrijdag 23/02/2024 9u-12u Jana De Beul CGG De Pont, 2800 Mechelen
EMERGO_012 Mechelen-Katelijne 1 vrijdag 19/04/2024 9u-12u Jana De Beul CGG De Pont, 2800 Mechelen
EMERGO_013 Mechelen-Katelijne 1 vrijdag 7/06/2024 9u-12u Jana De Beul CGG De Pont, 2800 Mechelen
EMERGO_014 Mechelen-Katelijne 1 vrijdag 27/09/2024 9u-12u Jana De Beul CGG De Pont, 2800 Mechelen
EMERGO_015 Mechelen-Katelijne 1 vrijdag 13/12/2024 9u-12u Jana De Beul CGG De Pont, 2800 Mechelen
EMERGO_016 Mechelen-Katelijne 2 dinsdag 27/02/2024 9u-12u Tine Daeseleire BlinkHuis,  2800 Mechelen
EMERGO_017 Mechelen-Katelijne 2 dinsdag 16/04/2024 9u-12u Tine Daeseleire BlinkHuis,  2800 Mechelen
EMERGO_018 Mechelen-Katelijne 2 donderdag 23/05/2024 9u-12u Tine Daeseleire BlinkHuis,  2800 Mechelen
EMERGO_019 Mechelen-Katelijne 2 dinsdag 1/10/2024 9u-12u Tine Daeseleire BlinkHuis,  2800 Mechelen
EMERGO_020 Mechelen-Katelijne 2 donderdag 5/12/2024 9u-12u Tine Daeseleire BlinkHuis,  2800 Mechelen
EMERGO_021 Pallieterland dinsdag 27/02/2024 9u-12u Jana De Beul Congrescentrum De Kleiput (UPC), 2570 Duffel
EMERGO_022 Pallieterland vrijdag 3/05/2024 13u-16u Jana De Beul Congrescentrum De Kleiput (UPC), 2570 Duffel
EMERGO_023 Pallieterland vrijdag 14/06/2024 9u-12u Jana De Beul Congrescentrum De Kleiput (UPC), 2570 Duffel
EMERGO_024 Pallieterland vrijdag 27/09/2024 13u-16u Jana De Beul Congrescentrum De Kleiput (UPC), 2570 Duffel
EMERGO_025 Pallieterland dinsdag 3/12/2024 9u-12u Jana De Beul Congrescentrum De Kleiput (UPC), 2570 Duffel

Schrijf je in voor de intervisie:

Het is belangrijk om in te schrijven voor ELK intervisiemoment waaraan je wenst deel te nemen.
Artikelnummer: N/B Categorieën: ,