NGG Zuid-West-Vlaanderen biedt in samenwerking met ELP Academie intervisies aan rond het thema Indicatiestelling

In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze. Een belangrijk doel van de intervisie is ook om de collega’s in de regio met hun expertise te leren kennen.

Doelgroep

 • De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die eerstelijnspsychologische ondersteuning of psychologische behandeling in de eerste lijn of beiden aanbieden.

Inhoudelijk – Indicatiestelling

 • wat is de doelgroep van deze conventie?
 • hoe kunnen we voldoende oog hebben voor de kwetsbare en/of prioritaire doelgroepen?
 • wanneer heeft iemand baat bij ELP en psychologische behandeling in eerste lijn?
 • hoe kunnen we vertrekken vanuit de hulpvraag van de cliënt?
 • welke andere hulp binnen het netwerk is mogelijks aangewezen?
 • hoe koppelen we dit terug aan de verwijzer indien van toepassing?

Ter voorbereiding van de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om een casus mee te brengen in de aanmeld- of intakefase.

Praktisch

 • Een intervisie duurt 3 uren.
 • De intervisies worden geleid door intervisoren die erkend zijn door ELP academie. Info over de intervisor kan je terugvinden door hieronder op de naam te klikken. 
 • Max 12 KP/KOs kunnen zich inschrijven voor een blok intervisie.
 • De intervisies gaan door:
  • van 9u30 tot 12u30 met aansluitend broodje (indien gewenst)
  • van 13u tot 16u met broodje vooraf om 12u30 (indien gewenst)
  • van 18u30 tot 21u30 met broodje vooraf om 18u (indien gewenst)
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een intervisiemoment, worden de deelnemers twee weken op voorhand geïnformeerd. Bij ziekte/overmacht van de intervisor zoeken we naar een vervanger of zullen we in samenspraak met de deelnemers kijken om een nieuwe datum te plannen.
 • Ten laatste één week voor de start van de intervisie ontvang je alle praktische informatie per mail vanwege info@elp-academie.be. Het zou kunnen dat de 1ste mail in je ongewenste mail terecht komt.
 • Na afloop van de intervisie zal je uitgenodigd worden om een evaluatieformulier in te vullen.