Werken met de context/het systeem in de eerste lijn – volwassenen