Module 8: Traumatische gebeurtenissen en rouw in de eerste lijn (MOD08B.03)

In de eerste lijn worden we heel vaak geconfronteerd met mensen die schokkende gebeurtenissen en/of verlieservaringen hebben meegemaakt. Behandeling van PTSS hoort eerder thuis in de tweede lijn en vraagt de nodige expertise. Maar in de eerste lijn kunnen we al heel wat betekenen op vlak van screening en detectie,  psycho educatie en stabilisatie.

Afhankelijk van de ernst van de traumatische gebeurtenissen, kan er ook in de eerste lijn op vlak van aanpak al heel wat gebeuren. Bij behandeling van acute stress of enkelvoudige traumatische gebeurtenissen, kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van schrijftherapie.

Het verwerken van rouwervaringen verdient zeker ook een heel belangrijke plek in de eerste lijn. Deze module is gericht op psychologen en orthopedagogen die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen. De laatste lesdag is opgesplitst naargelang de doelgroep.