Module 6: Generalistische interventies op vlak van de klachten en problemen – Volwassenen (MOD06V.02)