Module 6: Generalistische interventies op vlak van de klachten en problemen – Kinderen & Jongeren (MOD06K.02)