Mentortrajecten

Mentortraject in het kader van Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg

Beste,

Proficiat! U voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen en u bent toegelaten voor de Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg! We wensen u alvast een heel boeiend leertraject toe. Om u hierbij te helpen, en om uiteindelijk het getuigschrift te kunnen ontvangen, zal uw mentor u hierin begeleiden!

Het gehele proces van mentorbegeleiding kost 500€. Hierin zit inbegrepen :
– toegang tot het portfolio
– administratieve opvolging
– drie gesprekken met uw mentor
– inhoudelijke opvolging en contact met mentor tussendoor
– beoordeling van uw portfolio door uw mentor

Dit traject kan in iets minder dan twee jaar afgelegd worden, maar kan ook langer duren, naargelang uw keuze.

Dit bedrag dient echter in drie keer betaald te worden, wat overeenstemt met de timing in dit proces!

  1. Nu kan u mentortraject 1 (200€) kopen. U kan dit doen door op dit icoon rechts te klikken. U kan meteen online betalen of via KMO portefeuille. Binnen de twee weken na deze betaling zal u via mail een uitnodiging krijgen voor uw eerste mentorgesprek (tenzij u dit reeds hebt ontvangen). Dit zal online plaatsvinden. Intussen kan u reeds uw eerste module Inleiding ELP en eventueel andere bestellen. (u kan ook het mentorgesprek afwachten indien u hierover in gesprek wil gaan).
  2. Indien u drie modules heeft gevolgd, twee blokken supervisie en uw opdrachten heeft gemaakt in het portfolio (3 module opdrachten, 2 supervisieverslagen, 1 reflectieverslag en 1 competentieprofiel), dan kan u hier mentortraject 2 (150€) kopen. Vervolgens wordt u door ons uitgenodigd voor het tussentijds evaluatiegesprek. (U zal hier ook nog aan herinnerd worden)
  3. Indien u tenslotte nog eens hetzelfde traject hebt afgelegd (totaal 6 modules, 4 supervisie blokken en bijhorende verslagen en opdrachten), kan u hier mentortraject 3 (150€) kopen. U wordt dan uitgenodigd voor het eind evaluatiegesprek. Hierin zullen we op basis van uw portfolio en dit gesprek nagaan of u alle competenties heeft behaald en of u in aanmerking komt voor het getuigschrift. Indien wel, wordt dit vervolgens opgemaakt en opgestuurd. Indien niet, zal met u bekeken worden wat nodig is om hier wel voor in aanmerking te komen (bv herwerken opdrachten of verslagen).

Alvast veel leerrijke workshops en supervisies gewenst!

Vriendelijke groeten,

Het mentorenteam : Els Heene, Tine Daeseleire, Eveline Bockhodt en Nathalie Haeck.