Goedele Boonen

Goedele Boonen werkt als GZ psycholoog bij Zeeuwse Gronden, met kin­de­ren, jongeren en jongvolwassenen samen met hun systeem. Ze werkt sinds 2008 in Nederland waar ze veel praktijkervaring opdeed in de geestelijke gezondheidszorg, zowel in de eerstelijnszorg als in de gespecialiseerde zorg. Daarnaast geeft ze workshops, intervisie en supervisie zowel in België als in Nederland en is ze co-auteur van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model.