De statuten van de vzw ELP Academie zijn gepubliceerd in het staatsblad