Deel 1 - De cursus zelf, verdeeld in lessen
Deel 3, uploaden
Deel 4, evaluatie formulier

Evalueer mij!

Evaluatieformulier MOD01B.01

Gelieve dit evaluatieformulier in te vullen aan het einde van de module. U kan dit anoniem doen en dan hoeft u geen naam in te vullen.

Naam
1. De verwachtingen, die ik voorafgaand aan de module had, komen overeen met de inhoud van de workshop.(Vereist)

2. Door de module ben ik beter in staat om mijn werk uit te voeren. Ik kan de geleerde vaardigheden toepassen in de praktijk.(Vereist)

3. De module was inhoudelijk goed samengesteld (niet teveel overlap, boeiende thema's bij elkaar,..)(Vereist)

4. Er worden actuele ontwikkelingen en literatuur aangehaald in de module"(Vereist)

5. Het nodige materiaal ter voorbereiding (opdrachten, literatuur) was duidelijk en op tijd beschikbaar(Vereist)

6. Ik ben tevreden over het leslokaal en de organisatie ter plekke(Vereist)

7. Ik ben tevreden met de planning en ondersteuning van secretariaat(Vereist)

8. De afwisseling online en live was goed tijdens de workshop(Vereist)