Vormingen Netwerk Limburg

De netwerken Ligant, Noolim en Reling bieden dit najaar, in samenwerking met ELP Academie, volgende vormingen aan:

Kostprijs:

  • Geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen – kosteloos
  • Niet-geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen eventueel betalend deelnemen

Casusconceptualisatie – ELP Traject van aanmelding tot afronding

Doelstelling:

In deze module leren we om, samen met de cliënt, te komen tot een gedeelde casusconceptualisatie via het KOP model bij volwassenen (Rijnders en Heene, 2015) of PrOP model bij kinderen en jongeren (Debruyne en Haeck, 2015).

We leren dit werkmodel ook te bespreken om overzicht, inzicht en uitzicht te beogen.

  • Overzicht creëren we door de exploratiegegevens te ordenen in de drie componenten: klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl.
  • Inzicht geven we via een samenhang te formuleren in de vorm van een rode draad.
  • Uitzicht via het samen bepalen van concrete doelen.

Dit leidt tot klachtgerichte, omgevingsgerichte en persoonsgerichte interventies.

Vervolgens oefenen we met een aantal van deze interventies. We staan ook stil bij gebruik vragenlijsten, terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie.

Doelgroep: Kinderen & Jongeren of Volwassenen

Workshop ‘Aanpak van slaapproblemen in de eerste lijn’

In deze workshop zoomen we in op het verband tussen slaap en mentaal welzijn, maar ook leefstijl in het algemeen.

Je zal handvaten krijgen hoe je hierover psycho-educatie kan geven.

Daarnaast gaat we ook dieper in op het normale verloop van de slaapcycli en het bijhouden van een slaapdagboek als registratie. Vervolgens worden een aantal generalistische interventies aangeboden rond het aanpakken van slaapproblemen in de eerste lijn.

De dag start met een plenair gedeelte. Gezien het verschil in ontwikkelingsfasen en de nood aan een andere aanpak, gaan we in de namiddag verder met 2 kleinere groepen en zal er een onderverdeling zijn tussen Kinderen & Jongeren en Volwassenen.

Doelgroep: Zowel Kinderen & Jongeren als Volwassenen