Generalistische interventies op vlak van persoonlijke stijl en coping