Generalistische interventies op vlak van de klachten en problemen