Supervisie door Lien Seynaeve

Doelgroep: Kinderen & jongeren

Locatie: Gooik

In deze supervisie ga je heel praktisch aan de slag met eigen casussen. We staan stil bij indicatiestelling, opstellen KOP, bepalen doelen, selecteren interventies. Daarnaast bekijken we ook de werkrelatie en motivatie van de cliënt maar ook hoe jij als eerstelijnspsycholoog met deze casus omgaat en wat jou hierin kan triggeren.

Je brengt naar elke supervisie een casus mee waarbij het KOP/PrOP model is ingevuld en met concrete vragen naar de supervisor en supervisanten.

Een groep bestaat uit minimum 3 deelnemers en maximum 5 deelnemers.

Mogelijke blokken:

SUP037 Lien Seynaeve K 17/05/2024 vrijdag 9u-13u 1755 Gooik
K 14/06/2024 vrijdag 9u-13u online

 250,00

Supervisie bij Lien Seynaeve

  • Doelgroep: Kinderen & jongeren
  • Locatie: 1755 Gooik / online
  • SUP037: vrijdagen 17/05/2024 & 14/06/2023, telkens van 9u tot 13u

Lien Seynaeve

Lien Seynaeve werkt als zelfstandige psychologe bij psychologenpraktijk Kop-Zorgen in Gooik. Ze werkt als oplossingsgerichte en creatieve psychotherapeut met kinderen, jongeren en hun ouders, voornamelijk in de eerste lijn. Ze heeft ruime ervaring o.a. in het werken met angsten, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Ze werkt systeemtherapeutisch, in het bijzonder met ouders die zoekend zijn hoe om te gaan met uitdagend gedrag van hun kind(eren). Daarnaast geeft ze vanuit het collectief Loket Verzet ook trainingen rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet aan hulpverleners en ouders.

Schrijf je in voor de supervisie

Artikelnummer: N/B Categorie: