Supervisie door Goedele Boonen

Doelgroep: Kinderen & jongeren

Locatie: Online

In deze supervisie ga je heel praktisch aan de slag met eigen casussen. We staan stil bij indicatiestelling, opstellen KOP, bepalen doelen, selecteren interventies. Daarnaast bekijken we ook de werkrelatie en motivatie van de cliënt maar ook hoe jij als eerstelijnspsycholoog met deze casus omgaat en wat jou hierin kan triggeren.

Je brengt naar elke supervisie een casus mee waarbij het KOP/PrOP model is ingevuld en met concrete vragen naar de supervisor en supervisanten.

Een groep bestaat uit minimum 3 deelnemers en maximum 5 deelnemers.

Mogelijke blokken:

SUP036 Goedele Boonen K 29/09/2023 vrijdag 9u – 13u Online
K 27/10/2023 vrijdag 9u – 13u Online

 250,00

Supervisie bij Goedele Boonen

  • Doelgroep: Kinderen & jongeren
  • Locatie: Online
  • SUP036: vrijdagen 29/09/2023 en 27/10/2023, telkens van 9u tot 13u

Goedele Boonen

Goedele Boonen werkt als GZ psycholoog bij Zeeuwse Gronden, met kin­de­ren, jongeren en jongvolwassenen samen met hun systeem. Ze werkt sinds 2008 in Nederland waar ze veel praktijkervaring opdeed in de geestelijke gezondheidszorg, zowel in de eerstelijnszorg als in de gespecialiseerde zorg. Daarnaast geeft ze workshops, intervisie en supervisie zowel in België als in Nederland en is ze co-auteur van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model. 

Schrijf je in voor de supervisie

Artikelnummer: N/B Categorie: