Vormingen Netwerk Limburg

Casusconceptualisatie – Volwassenen

ELP Traject van aanmelding tot afronding

Opleidingsdata

26/10/2023 – 27/10/2023 – 10/11/2023 – 23/11/2023, telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie voor de live lesdagen op 26/10 & 27/10: Cultuurcentrum Hasselt, 3500 Hasselt

Docenten: Tine Daeseleire & Els Heene

Kostprijs:

  • Geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen – kosteloos
  • Niet-geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen – €250 (De betaling zal rechtstreeks via het netwerk verlopen en je zal van het netwerk een factuur ontvangen enige tijd na inschrijving.)

Programma

Lesdag 1

Live

Opstellen KOP/PROP, bepalen samenhang, werken met balansen

Het KOP model is een eenvoudig hulpmiddel om samen met de cliënt in kaart te brengen waar de klachten vandaan komen. Het heeft aandacht voor zowel problemen als wat er goed gaat en het geeft een ingang om gedrag te veranderen. De afkorting KOP staat voor Klachten, Omstandigheden en Persoonskenmerken. Vanuit het KOP model leren we komen tot een probleemsamenhang en tot doelen voor het kortdurende traject. Het PROP model is de vertaling hiervan naar kinderen en jongeren.

Els Heene
Lesdag 2

Live

Doelen omzetten naar vaak voorkomende transdiagnostische en generalistische interventies en technieken

We oefenen met het formuleren van doelen in samenspraak met de cliënt, die haalbaar zijn, ook in een kortdurende begeleiding. We leren vaardigheden aan om in te zetten op werken met visualisaties en generalistische interventies zoals bijvoorbeeld balansen maken en kernkwadranten.

Els Heene
Lesdag 3

Online

Oefeningen casusconceptualisatie 1 en terugvalpreventie

Tijdens deze workshop gaan we vooral oefenen met het ganse proces van aanmelding tot afronding waarbij het zeer belangrijk is om samen met de cliënt vanuit diens hulpvraag snel tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen, doelen te bepalen en interventies te kiezen. Tenslotte is ook terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie heel belangrijk binnen de eerste lijn.

Tine Daeseleire
Lesdag 4

Online

Oefeningen casusconceptualisatie 2

In deze workshop maken we een integratie van de eerste drie workshops en gaan we heel concreet oefenen. Doel hierbij is dat we het werkmodel steevast als houvast kunnen gebruiken en inzetten. Maar dat we ook telkens kunnen kijken wat elke cliënt nodig heeft op basis van zijn hulpvraag.

Tine Daeseleire

Schrijf je in voor deze vorming

 0,00

20 op voorraad