De intervisies kunnen gevolgd worden door KP/KO die ELP, GPZ of beiden aanbieden. De intervisies zijn ook los van doelgroep kinderen/jongeren of volwassenen en staan dus voor iedereen open. De intervisies worden geleid door intervisoren die zijn erkend door de ELP Academie. Meer info over de intervisoren kan je vinden bij docenten/supervisoren.

De bedoeling is dat we eerst good practices gaan delen rond een bepaald thema :

  • No Show : Wat zijn ervaringen hiermee? Hoe kunnen we dit voorkomen? Wat zijn handige afspraken om te maken bij het begin? Kan een agenda systeem helpen?
  • Indicatiestelling : Hoe pakken we dit aan? Wat is de doelgroep van de conventie? Hoe maken we een onderscheid tussen de zorgfuncties ELP en GPZ? Hoe leggen we dit uit aan onze cliënten en verwijzer?

Vervolgens gaan we stilstaan bij casussen rond dit thema en nadenken hoe we dit in de praktijk kunnen aanpakken.

  • No Show : wat zijn casussen waarmee we vaak last hebben van no show? Wat zegt dit over hun hulpvraag en motivatie? Hoe zouden we die beter kunnen in kaart brengen en verhogen? Hoe pakken we het aan als we iemand niet meer kunnen bereiken maar wel zorgen hebben? Wanneer koppelen we dit terug? Hoe linken we de no show nog meer aan de problematiek en nodige hulp? Welk zorgaanbod kan meer gewenst zijn?
  • Indicatiestelling : aan de hand van casussen bij aanmelding en intake staan we stil bij de doelgroep van de conventie, de prioritaire doelgroepen en het onderscheid tussen ELP en GPZ. En samen denken we na welke hulp ook aangewezen is binnen het netwerk, ook los van de conventie. We staan ook stil bij de verschillende werkvormen (individueel, groep, e-health).

In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze.

Een belangrijk doel van de intervisie is ook de collega’s in de regio met hun expertise te leren kennen.

Overzicht van de verschillende data:

CodeELZIntervisorThemaDoelgroepDatumWeekdagUurrooster (Intervisie = 2 uren)Locatie
OVL091
VOLZET
ProvinciaalSiska WautersSiska WautersB12/06/2023maandag13u-15uonline
OVL096
VOLZET
ProvinciaalSiska WautersIndicatiestellingB28/06/2023woensdag17-19uonline
OVL098
VOLZET
ProvinciaalSiska WautersNo ShowB25/05/2023donderdag9-11uonline
OVL101
VOLZET
ProvinciaalNathalie HaeckNo ShowB15/06/2023donderdag9u-11uonline

 0,00

Intervisies Netwerk Oost-Vlaanderen Provinciaal

Schrijf je in voor de intervisie

Artikelnummer: N/B Categorie: