INTERVISIES KP/KO CLB

De intervisies kunnen gevolgd worden door klinisch psychologen en orthopedagogen vanuit het CLB in Oost-Vlaanderen die geconventioneerd zijn voor ELP en/of GPZ.

De intervisies duren twee uren en gaan online door. Minimum 4 en maximum 6 deelnemers kunnen zich inschrijven voor een intervisie. Een week voor de intervisie krijgen de deelnemers alle praktische informatie. Wie toch niet kan deelnemen, laat dit tijdig weten, zodat iemand anders nog kan aansluiten.

De intervisies worden geleid door intervisoren die zijn erkend door de ELP Academie. Meer info over de intervisoren kan je vinden bij docenten/supervisoren of door op hun naam te klikken.

In de intervisies is er ruimte voor ieders inbreng en hebben we respect voor elkaars visie of werkwijze.

Er zijn drie soorten intervisies :

CASUS

De deelnemers wordt gevraagd om een casus mee te brengen die zich leent om stil te staan bij de volgende thema’s

 • Indicatiestelling (welke hulp is aangewezen? Is deze casus geschikt voor conventie?)
 • Wat is de problematiek van de cliënt?
 • Wat is de hulpvraag van de cliënt? En wie heeft nog welke zorgen?
 • Welke doelen kunnen we formuleren?
 • Welke interventies zijn mogelijk?
 • Waarop moeten we letten als klinisch psycholoog/orthopedagoog in de relatie met deze cliënt?
 • Hoe kunnen we ook eventuele andere werkvormen inzetten (bv groep, e health)?
 • Hoe kunnen we de context betrekken?
 • Hoe kunnen we best de verwijzer/huisarts informeren en betrekken (indien toestemming)?
 • Hoe kunnen we verbinding leggen met andere eerstelijnsactoren en spelers in het netwerk?

INDICATIESTELLING

 • wat is de doelgroep van deze conventie?
 • hoe kunnen we voldoende oog hebben voor de prioritaire doelgroepen?
 • wanneer heeft iemand baat bij ELP en GPZ?
 • hoe kunnen we vertrekken vanuit de hulpvraag van de cliënt?
 • welke andere hulp binnen het netwerk is mogelijks aangewezen?

voor de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om een casus mee te brengen in de aanmeld of intakefase

GEMEENSCHAPSGERICHTE INTERVENTIES

 • welke aanbod kan voorzien worden vanuit de GGI?
 • wat zijn good practices van de deelnemers?
 • wat zijn obstakels of valkuilen?
 • hoe pakken we dit praktisch aan?

Intervisies rond Casus 

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
CLB001 Lien Seynaeve Casus Donderdag 19/10/2023 14u-16u
CLB002 Lien Seynaeve Casus Donderdag 30/11/2023 10u-12u

Intervisies rond Indicatiestelling

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
CLB003 Lien Seynaeve Indicatiestelling Vrijdag 29/09/2023 11u-13u
CLB004 Lien Seynaeve Indicatiestelling Dinsdag 14/11/2023 10u-12u

Intervisies rond Gemeenschapsgerichte Interventies

Code Intervisor Thema Dag Datum Timing
CLB005 Nathalie Haeck Gemeenschapsgerichte Interventies Donderdag 7/12/2023 9u-11u

Schrijf je in voor de intervisie

Artikelnummer: N/B Categorie: