Programma

Dag 1.
Wat is ELP en wat zijn competenties ELP’er?
We staan stil bij de typische competenties die je nodig hebt als eerstelijnspsycholoog aan de hand van oefeningen en stellingen. We laten je nadenken over je functie in de eerste lijn en bekijken ook wat de eigenheid is van die setting. Deze competenties zullen gedurende de permanente vorming getraind en geoefend worden.
Tine Daeseleire

Dag 2.
VM : Indicatiestelling + gebruik van vragenlijsten/assessment
We leren hier wanneer ELP geïndiceerd is of wanneer doorverwijzing naar meer gespecialiseerde gezondheidszorg nodig is. We reiken vragenlijsten aan en gaan aan de slag om deze transparant te gebruiken naar de cliënten toe
NM : Introductie KOP model
We staan stil bij het belang en de achtergrond van het KOP model dat in Nederland reeds lange tijd gebruikt wordt als kader voor de casusconceptualisatie.
VM Nathalie Haeck (link bio)
NAM Paul Rijnders (link bio

Dag 3.
Shared Decision Making of hoe geef je de cliënt een heel centrale rol binnen ELP!
We gaan leren hoe we de cliënt voldoende autonomie en regie kunnen geven en mee kunnen nemen in het beslissingsproces in het kader van zijn of haar psychologische zorg.
Chantal van Audenhove (link bio)
Samen met Nathalie Haeck (link bio)

Dag 4.
VM : Public (Mental) Health.
We leren een nieuwe manier om te kijken naar (geestelijke) gezondheidszorg die gebaseerd is op populatiefinanciering en in nauwe samenwerking met eerstelijnsactoren. We leren het belang van vroegdetectie en vroeginterventie.
We le
NM : Samenwerking met andere actoren in de eerste lijn en bilan
We leren onze eigen sociale kaart in kaart te brengen en te kijken met wie we best kunnen samenwerken vanuit een biopsychosociaal model. We leren hoe we dit bespreken met de cliënt en hoe we mits toestemming gebruik kunnen maken van een bilan.
VM Koen Lowet (link bio)
NAM Tine Daeseleire (link bio)