Opdracht Portfolio

Portfolio-opdracht

 1. Stel jezelf voor in je functie als (toekomstig) ELP in min 5 en max 8 zinnen.
 2. Neem een casus bij aanmelding/intake en schets waarom die wel of niet geschikt is voor
  ELP. Integreer indien mogelijk vragenlijsten.
 3. Licht toe hoe je het verdere aanbod dat je zelf doet of de doorverwijzing, bespreekt met je
  cliënt en die hierin ook keuze mogelijkheid geeft. Laat eventueel zien op welke info je je
  baseerde en welke info je (mee) gaf aan de cliënt
 4. Licht toe hoe jij Public Mental Health probeert toe te passen in jouw praktijk/functie
 5. Maak een overzicht van de verschillende actoren met wie je samenwerkt (of wil gaan
  samenwerken)
 6. Neem minstens met 1 huisarts/andere hulpverlener contact op en nodig 1 relevant iemand
  uit de context van de cliënt uit om de samenwerking op te zetten
  • Reflecteer op deze contacten
  • Wat zijn zaken die een positief effect hebben op het betrekken van de huisarts/de context?
  • Wat zijn aandachtspunten voor deze gesprekken?
  • Wat heb ik geleerd?
  • Wat zou ik in de toekomst nog kunnen verbeteren en oefenen?

UPLOAD DOCUMENT?