Annelies Lammertyn

Annelies Lammertyn

Annelies Lammertyn werkt als zelfstandig psychologe & coördinator bij Psychologenpraktijk Kolegem in Mariakerke.

Daarnaast werkt ze als praktijkassistent aan de Ugent, vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. Ze is gespecialiseerd in de begeleiding van volwassenen met lichamelijke klachten, angst-en stemmingsproblematiek, spannings-en uitputtingsklachten en slaapklachten. Ze heeft ook klinische ervaring opgedaan in verschillende algemene ziekenhuizen, onder meer op de afdeling pijnkliniek, rug- en nekrevalidatie en in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ze is erg gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de connectie mind-body en volgde meerdere opleidingen zoals gedragstherapie, mindfulness, ACT en hypnose.

Julie Van De Weghe

Julie Van De Weghe

Julie Van De Weghe is Psycholoog bij Mentaal Beter (Nederland) en werkt met kin­de­ren, jongeren en ouders en gezinnen. Julie heeft tevens veel affiniteit en ervaring met het geven van groepstrainingen aan kinderen, jongeren en ouders. Binnen Mentaal Beter neemt ze de functie van groepscoördinator op zich.

Julie heeft veel prak­tijkervaring, geeft workshops, intervisie en supervisie rond ELP behandelingen zowel in België als in Nederland en is co-auteur van de assertiviteitstrainingen op basis van het PrOP-model.

Els Heene

Els Heene

Els Heene, klinisch psycholoog en doctor in de klinische psychologie, is werkzaam bij Mentaal Beter Zeeland als psychotherapeute. Ze werkt sinds 1996 eveneens aan de Universiteit Gent, als docent in de Master Klinische Psychologie en als coördinator van de permanente vorming Gedragstherapie voor volwassenen.  Ze is auteur van diverse artikels en boeken, en wordt ook regelmatig gecontacteerd voor lezingen, gastcolleges of workshops. 

Contact : els@elp-academie.be

Dominique De Schamphelaere

Dominique De Schamphelaere

Dominique De Schamphelaere is klinisch psycholoog. Ze volgde de eerste PEV Eerstelijnspsychologische Zorg en werkt sindsdien als eerstelijnspsycholoog in het Centrum voor Gezondheid en Welzijn waar samenwerking met huisartsen en andere eerstelijnswerkers centraal staat. Dominique werkt zowel met volwassenen als met kinderen en jongeren. Binnen de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ is zij ook intervisor.

Koen Lowet

Koen Lowet

Koen Lowet is klinisch psycholoog. Hij werkt als gedelegeerd bestuurder voor de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, waar hij vooral werkt aan de integratie van de klinische psychologie in onze gezondheidszorg. Koen heeft een jarenlange ervaring in zowel de gespecialiseerde zorg (MFC Bethanië) als in de eerstelijnszorg. Hij is de oprichter van Mudico, een netwerk van multidisciplinaire praktijken voor kinderen en jongeren. Tot slot is Koen ook internationaal actief in de European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) en in de Global Psychological Alliance waar hij onder meer werk aan de vertaling van psychologische dienstverlening binnen het Public Health denken.

Paul Rijnders

Paul Rijnders

Paul Rijnders is klinisch psycholoog en gz-psycholoog. Bij de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) is hij supervisor. Sinds zijn pensionering werkt hij parttime bij Mentaal Beter in Terneuzen en bij het Zeeuws Hand en Polscentrum in Goes. Paul is de grondlegger van het KOP model en schreef hierover verschillende publicaties. Hij werkte telkens nauw samen met huisartsen.

Nathalie Haeck

Nathalie Haeck

Nathalie Haeck heeft lang gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland en in huisartsenpraktijken in Vlaanderen als eerstelijnspsycholoog. Daarnaast werkt zij als praktijkassistent aan de Ugent, vakgroep Persoonlijkheids-, Sociale en Ontwikkelingspsychologie. Zij geeft vaak lezingen, workshops en intervisies/supervisies. Zij is auteur van diverse publicaties voor professionals binnen de eerste lijn.

Contact : nathalie@elp-academie.be

Eveline Bockhodt

Eveline Bockhodt

Eveline Bockhodt werkt als zelfstandige psycholoog & coördinator bij praktijk M-Care in Drongen. Daarnaast werkt ze bij The Human Link in Antwerpen. Daar geeft ze trainingen aan medewerkers van verschillende organisaties. Deze trainingen en coaching kaderen binnen preventie van welzijn en het versterken van veerkracht. Eveline geeft vaak workshops en intervisies aan psychologen en orthopedagogen.

Contact : Eveline@elp-academie.be

Tine Daeseleire

Tine Daeseleire

Tine Daeseleire is oprichter van The Human Link en was 18 jaar zaakvoerder. Zij is gespecialiseerd in werkgerelateerde problemen, emotieregulatie, groepspsycho-educatie en is gastdocent aan KULeuven, VUB en UGent.  Ze is erkend supervisor en wordt vaak gevraagd voor gastcolleges, opleidingen, webinars en workshops. Contact : tine@elp-academie.be

Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove

Chantal Van Audenhove is klinisch psycholoog en professor aan de KU Leuven. Haar doctoraatsproefschrift handelde over de ontwikkeling en evaluatie van een drie-gesprekkenmodel voor de verwijzing van patiënten uit de eerstelijn naar meer gespecialiseerde vormen van psychosociale hulpverlening. Het “overlegmodel” werd nadien via talloze vormingsprojecten verspreid in Nederlandse GGZ voorzieningen. In haar onderzoekswerk bij LUCAS KU Leuven lag de focus o.a. op de GGZ-hervormingen, de herstelbeweging, de ontwikkeling van richtlijnen en de evaluatie van de pilootprojecten eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen. Internationaal is ze o.a. sedert 2001 als onderzoeker actief binnen de European Alliance Against Depression een consortium dat wereldwijd in meer dan 100 regio’s de ontwikkeling en uitbouw ondersteunt van evidence based strategieën om depressie en suïcide te voorkomen. Shared Decision Making en de ontwikkeling van beslissingshulpen stond meer recent centraal in een aantal studies met collega’s in het UZ Leuven die met waardengevoelige keuzes te maken kregen zoals de keuze voor de behandeling bij gelokaliseerde prostaatkanker of de keuze rond screening voor prostaatkanker.