An Auman

An Auman is kinder- en jeugdpsycholoog in hart en nieren. Sinds haar afstuderen als klinisch psycholoog in 2010, werkt ze in een Centrum Ambulante Revalidatie voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen (diagnostiek en therapie). Daarnaast heeft ze zich bekwaamd als eerstelijnspsycholoog door het volgen van de tweejarige PEV Eerstelijnspsychologische Zorg voor kinderen en jongeren. Momenteel oefent ze deze functie uit in een psychologenpraktijk en een huisartsenpraktijk.